Etusivu>Ajankohtaista>Ajankohtaiset uutiset>Vuosi 2011>Akava: keskitetty ratkaisu turvaa palkansaajien ostovoimaa

Akava: keskitetty ratkaisu turvaa palkansaajien ostovoimaa

Työmarkkinajärjestöt saavuttivat tänään 13. lokakuuta keskitetyn työmarkkinaratkaisun. Maan hallitus tukee sopimusta alentamalla ansiotuloveroa ja yhteisöveroa sekä muilla toimilla. Kaksivuotinen sopimus perustuu valtaosin viime viikolla neuvoteltuun kokonaisuuteen palkankorotuksista ja työelämän laadun kehittämisestä. Uutena elementtinä on kertaeränä maksettava palkankorotus työ- ja virkaehtosopimusten piirissä oleville palkansaajille. Lisäksi koulutus- ja työhyvinvointipanostuksia tuetaan jatkossa uudella tavalla kaikilla sektoreilla. Akavan hallitus hyväksyi neuvotteluratkaisun kokouksessaan tänään.

– Sopimuksen taustalla on vahvasti ostovoima-ajattelu: korotukset ja verohuojennukset muodostavat kokonaisuuden, joka lisää palkansaajien ostovoimaa. Sopimuskauden molempina vuosina nettoreaaliansiot nousevat reilusti yli prosentin. Tässä saavutetaan teknologiateollisuuden tavoittelema korotustaso nettoreaaliansioissa ja ostovoiman kasvussa. Samalla yhteisöverohuojennukset ja energiaveroleikkurin aikaistaminen parantavat yritysten kilpailukykyä. Talouteen saadaan näin vakautta ja ennakoitavuutta, kiittelee Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

– Keskitetty ratkaisu tuo mahdollisimman monelle akavalaisille alalle paremman tuloksen kuin liittokierros. Lisäksi kertaeränä maksettava korotus merkitsee solidaarisuutta eri alojen ja sektorien kesken, toteaa Fjäder.

Hän korostaa, että sopimus mahdollistaa inhimillisen pääoman kehittämisen uudella ja tervetulleella tavalla.

– Työnantajia kannustetaan erityisellä verovähennyksellä lisäämään koulutuspanostuksia henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Työntekijä voi työnantajan määräämällä tavalla osallistua vuosittain kolmen päivän ajan osaamista lisäävään koulutukseen. Näitä päiviä voidaan yli 55-vuotiaiden kohdalla käyttää työkyvyn edistämiseen ja työhyvinvoinnin parantamiseen. Järjestelmän käyttöönotto valmistellaan kolmikantaisesti ja se otetaan käyttöön vuoden 2013 alussa.

Ratkaisuun sisältyy laaja työelämän laatupaketti, joka tuo palkansaajille konkreettisia uudistuksia, kuten isien perhevapaiden pidentäminen kahdella viikolla ja parannuksia työttömyysturvaan. Lisäksi lomautustilanteisiin liittyvä työttömyysturva on jatkossa parempi.

– Akava on tyytyväinen siihen, että isien perhevapaiden pidentäminen nytkähtää taas eteenpäin. Tärkeä edistysaskel on myös se, että isävapaan ajankohta on jatkossa joustava. Vapaan voisi pitää valitsemanaan ajankohtana siihen saakka kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Nykyisinhän isävapaiden pitäminen on kytköksissä vanhempainvapaan päättymiseen, mikä on hankaloittanut isävapaiden käyttöä. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2013 alussa, toteaa Akavan edunvalvontajohtaja Minna Helle.

Helle painottaa, että työlainsäädäntöön on luvassa parannuksia. Ne koskevat muun muassa joustavien työaikojen käyttöönottoa, työaikasuojelua, määräaikaisten palvelussuhteiden perusteiden läpikäyntiä työpaikoilla ja vuokratyöntekijöiden oikeuksia. Työelämän lainsäädännön kehittäminen on ollut vuosia jäissä, mutta nyt saadaan vihdoin tehokkaampia keinoja käyttöön moniin työelämän ikuisuusongelmiin puuttumiseksi.

– Vuorotteluvapaajärjestelmään suunnitellut leikkaukset perutaan. Järjestelmä säilyy elinvoimaisena, mikä on voitto työssä jaksamisen kannalta, toteaa Helle.

Lisätietoja: Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder, puh. 0400 609 717

Lähde: Akavan tiedote 13.10.2011

 
 
Työsuhdeneuvonta p. 045 632 6558 (ma-pe klo 9-13)     Jäsenpalvelu p. 045 632 6557 (ma-pe klo 9-13)