Etusivu>Ajankohtaista>Ajankohtaiset uutiset>Vuosi 2011>Apteekkien farmaseuttisen henkilöstön palkkaneuvottelut käynnistyivät

Apteekkien farmaseuttisen henkilöstön palkkaneuvottelut käynnistyivät

Neuvottelut apteekkien farmaseuttisen henkilöstön palkankorotuksista alkoivat tänään 23. elokuuta. Neuvotteluosapuolina ovat Suomen Farmasialiitto ja Apteekkien Työnantajaliitto.

Kumpikaan osapuoli ei vielä esittänyt neuvottelutavoitteitaan. Työnantajaliitto ei myöskään valitettavasti esittänyt tunnuslukuja apteekkien taloudellisesta tilanteesta, eikä apteekkien talouden kehitysnäkymiä siten voitu arvioida.

Farmasialiitto painottaa, että farmasia on keskeinen osa terveydenhuoltoa. Sen mukaisesti farmaseuttinen osaaminen ja ammattitaito tulee rinnastaa muihin vaativiin korkeakoulutettuihin terveydenhuollon ammattilaisiin.

Farmasialiiton mielestä apteekkien farmaseuttisen henkilöstön palkoista neuvoteltaessa tulee tarkastella lääkemyynnin ja usein erillisyhtiön nimiin kirjatun muun oheismyynnin kokonaisuutta. Tämä on perusteltua, sillä tuloksentekijöinä ovat samat työntekijät riippumatta siitä kasvattaako tulo apteekin vai erillisyhtiön liikevaihtoa.

Apteekkien yhteyteen perustettujen erillisyhtiöiden määrä on kasvanut voimakkaasti vuoden 2005 jälkeen. Erillisyhtiöiden tulokset huomioimatta ja pelkästään apteekkien tunnuslukuja seuraamalla apteekkien todellisesta taloudellisesta tilanteesta ei saada enää oikeaa kuvaa. Erillisyhtiöiden lukuun kirjatulla myynnillä saadaan apteekin tulos näyttämään huonommalta ja henkilöstökulut suurilta. Erillisyhtiöillä on näin merkittävä vaikutus apteekkien kokonaistaloudelliseen tilanteeseen.

Apteekkien farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus on voimassa 1.11.2010–31.10.2013. Jos neuvotteluosapuolet eivät pääse yksimielisyyteen vuoden 2011 palkantarkistuksista 30.9.2011 mennessä, voi kumpikin osapuoli irtisanoa sopimuksen päättymään 31.10.2011.

Neuvottelut jatkuvat perjantaina 2. syyskuuta.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Eija Orpana, puh. 040 5122 379, eija.orpana@farmasialiitto.fi

 
 
Työsuhdeneuvonta p. 045 632 6558 (ma-pe klo 9-13)     Jäsenpalvelu p. 045 632 6557 (ma-pe klo 9-13)