Farmasialiiton organisaatio

Suomen Farmasialiitto on rekisteröity yhdistys ja täten ylintä päätösvaltaamme käyttää jäsenten valitsema edustajisto ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus. Liitolla on kymmenkunta työntekijää ja heidän lisäkseen liiton organisaatiossa toimii yli sata luottamustoimista alan ammattilaisia eri toimielimissä.

Sääntömääräisiä toimielimiä ovat edustajiston ja hallituksen lisäksi neuvottelukunnat, joita on kuusi: 1) apteekkisektorin neuvottelukunta, 2) kuntasektorin neuvottelukunta, 3) lääketeollisuuden ja -tukkukauppasektorin neuvottelukunta, 4) Valtio, Kela, ja yliopistosektorin neuvottelukunta 5) proviisorineuvottelukunta ja 6) opiskelijaneuvottelukunta.

Farmasialiiton hallitus nimeää tarpeen mukaan erilaisia työryhmiä ja toimikuntia. Vakiintunut asema näistä on Farmaseuttiselle toimikunnan, joka on liiton asiantuntijaelin ammatillisissa asioissa.

Tutikinto- ja työskentelysektorikohtaisten verkostojen tavoitteena on tuoda yhteen Farmasialiiton jäseniä. Toiminta on vakiintunut Proviisoriverkoston ja Sairaalafarmasiaverkoston osalta. Farmasialiiton paikallisesta toiminnasta pitävät huolta 14 alueverkostoa. Alueverkoston toimintaa koordioi aluejohtoryhmä ja niiden toiminta on avointa kaikille liiton jäsenille.