Farmasialiiton edustajiston vaalit vuonna 2017

Farmasialiiton edustajiston vaalit käydään 6.-15.9.2017. Edustajiston toimikausi on neljä vuotta lukuun ottamatta opiskelijajäseniä, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Syksyllä siis äänestetään 23 edustajaa kaudelle 2017-2021 ja kaksi opiskelijaedustajaa kaudelle 2017-2019.

Edustajisto on Farmasialiiton ylin päättävä elin, jonka tehtäviin kuuluvat mm. hallituksen vallinta, talousarvion, tilinpäätösten sekä toimintasuunnitelmien ja -kertomusten hyväksyminen. Uusi edustajisto aloittaa työnsä liiton syyskokouksessa marraskuussa. Edustajistossa on 25 jäsentä, joista kaksi on opiskelijajäseniä. Lisäksi jokaisella säännöissä määritetyllä työskentelysektorilla on edustajistossa oma kiintiönsä (kaksi henkilöä). Näin varmistetaan, että kaikkien farmasian alan ammattilaisten ääni kuuluu myös liiton ylimmässä toimielimessä.

Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kaikki Farmasialiiton henkilöjäsenet, joiden osalta kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä erääntyneet jäsenmaksut on maksettu. Opiskelijaedustajia valittaessa äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat Farmasialiiton opiskelijat FLOpin jäsenet, joiden osalta kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä erääntyneet jäsenmaksut on maksettu. Muista maksaa siis jäsenmaksusi ajoissa! Äänioikeutettujen luettelo on tarkastettavissa 1.-8.8.2017 Farmasialiiton toimistolla. Äänioikeutensa voi samalla ajalla tarkastaa myös vaalitoimikunnan sihteeriltä puhelimitse tai sähköpostitse.

Viisi liiton äänioikeutettua henkilöjäsentä voi allekirjoittamallaan sopimuksella (valitsijayhdistys) asettaa ehdokkaaksi vaaliin vaalikelpoisia jäseniä. Yksi valitsijayhdistys voi asettaa vaalissa ehdolle enintään 46 ehdokasta. Ehdokasasettelu päättyy 31.5.2017, joten nyt on oikea aika miettiä ja valitsijayhdistyksen perustamista ja ehdolle asettumista! Ehdolle asettumiseksi voit olla yhteydessä esimerkiksi oman alueesi aluejohtoryhmään tai työskentelysektorisi neuvottelukuntaan. Aluejohtoryhmien yhteystiedot löydät täältä ja neuvottelukuntien puheenjohtajat täältä. Opiskelijoiden vaalissa ehdolle haluavat voivat olla yhteydessä esimerkiksi Riina Laaksoon, joka toimii FLOpin perustaman valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehenä.

Vaalioppaan ja tarvittavat lomakkeet löydät sivun oikeasta laidasta sisäänkirjautumisen jälkeen. Vaalioppaassa on kuvattuna tarkemmin äänioikeudesta ja ehdolle asettumisesta sekä valitsijayhdistyksen perustamisesta.

Asetu ehdolle tai ainakin käytä äänesi!

Lisätietoja vaalista saat vaalitoimikunnan sihteeriltä Heidi Jäntiltä, p. 044 777 9052.