Keitä ovat farmasian alan ammattilaiset eli farmasistit?

Farmasian alan ammattilaiset ovat lääkealan rautaisia asiantuntijoita, jotka voivat työskennellä monissa erilaisissa tehtävissä lääkekehityksestä lääkealan viranomaistehtäviin ja potilaslähtöiseen apteekki- ja sairaalatyöhön. Meidän ydintietoamme ovat lääkeaineiden kemia, lääkkeiden kulkeutuminen elimistössä sekä niiden vaikutusmekanismit ja haittavaikutukset. Lääkkeenvalmistus kuuluu olennaisena osana osaamisalueeseemme, ja lääkkeiden oikean käytön ohjaus ja neuvonta muu lääkitys huomioiden on osa vahvuuksiamme. Lääkehoidon ja lääkehuollon näkökulmamme kattaa niin yksilön kuin yhteiskunnan.

Lisätietoja tutkinnoista ja opinnoista löydät Opiskelemaan farmasiaa -sivuilta.

Farmaseutti

Farmaseutti on farmasian alan alemman korkeakoulututkinnon (kandidaattitutkinto) suorittanut laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Farmaseutin opinnot kestävät keskimäärin kolme vuotta, ja niihin kuuluu kuuden kuukauden pituinen harjoittelujakso. Farmaseutit ovat lääkkeiden ja lääkehoidon asiantuntijoita. Farmaseutiksi voi opiskella Itä-Suomen yliopistossa, Helsingin yliopistossa ja Åbo Akademissa (ruotsinkielinen tutkinto). Pääosa farmaseuteista työskentelee apteekeissa asiakaspalvelutehtävissä (resepti- ja itsehoitolääkkeet). Farmaseutteja on myös sairaaloiden, terveyskeskusten, lääketeollisuuden ja -tukkukaupan sekä valtion ja yliopistojen palveluksessa.

Proviisori

Proviisori on farmasian alan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö (nk. farmasian maisteri, eng. M.Sc. Pharm.). Proviisorin tutkintoon kuuluu kolmivuotinen farmaseutiksi opiskelu, minkä jälkeen proviisoriopiskelijat syventävät maisterivaiheessa osaamistaan valitsemassaan pääaineessa. Proviisoriksi voi opiskella Itä-Suomen ja Helsingin yliopistoissa. Proviisorit työskentelevät tyypillisesti esimiehinä ja asiantuntijoina. Asiantuntijatoimenkuvia ovat esimerkiksi viranomais-, tutkija- ja lääkeinformaatiotehtävät. Suomessa proviisorin tutkinto vaaditaan apteekkiliiketoiminnan harjoittamiseen (apteekin omistaminen ) ja lääketukkukaupan vastuunalaisena johtajana toimimiseen.

Lue lisää proviisoreista Farmasialiitossa.