Farmaseutin ja proviisorin tutkinnon tunnustaminen Euroopassa

Farmaseutti ja proviisori ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joille Valvira myöntää ammatinharjoittamisoikeuden. Valviran myöntämä laillistus pätee Suomessa.

Ammattipätevyyden tunnustamista koskevassa direktiivissä (2005/36/EY) vahvistetaan säännöt, joiden mukaisesti jäsenvaltion on tunnustettava Euroopan Unionin kansalaisen kotijäsenvaltiossa hankkima koulutus tai ammattipätevyys. Farmaseuttien ja proviisorien osalta tunnustaminen eroaa siten, että proviisori kuuluu automaattisesti tunnustettaviin ammatteihin ja farmaseutin tutkinto tunnustetaan yleisen järjestelmän kautta.

Proviisori

Toiseen EU/ETA-valtioon hakeutuvan, Suomessa laillistetun proviisorin on mahdollista hakea ammattipätevyyttä toisesta EU/ETA-maasta eurooppalaisen ammattikortin kautta. Eurooppalainen ammattikortti ei ole fyysinen kortti vaan tiedosto, joka helpottaa ammattipätevyyden tunnustamista toisessa EU/ETA-valtiossa. Ammattikortti haetaan kotimaan toimivaltaiselta viranomaiselta, Suomessa siis Valviralta.

Lisätietoja ammattikortista Valviran verkkosivuilta.

Farmaseutti

Farmaseutin, jolla on oikeus harjoittaa laillistettua terveydenhuollon ammattia Suomessa, tulee ensin selvittää, kuuluuko farmaseutin tutkinto kohdemaassa laillistettujen tutkintojen joukkoon. Jos ammatinharjoittaminen on säännelty, oikeutta harjoittaa ammattia haetaan kohdemaan toimivaltaiselta viranomaiselta.