Lisäeläkejärjestely apteekkien farmaseuttiselle henkilöstölle

Suomen Apteekkariliitto ja Suomen Farmasialiitto ovat sopineet maksuperusteisesta lisäeläkevakuutuksesta, joka koskee kaikkia Suomen Apteekkariliittoon kuuluvien apteekkien farmaseuttista henkilöstöä (valmistuneet).