Potkua Yrittäjyysverkostosta

Farmasialiiton erityisvaliokunnan alaisuudessa toimiva yrittäjyysverkosto tarjoaa kollegiaalista tukea ja apua yrittäjyyttä harkitseville. Lisäksi Farmasialiitto on mukana Akateemiset yrittäjät AKY ry:ssä, joka on akavalaisten liittojen yrittäjäjäsenille tarkoitettu yhditys. Lisätietoa AKYstä osoitteesta www.akateemisetyrittajat.fi tai Farmasialiitosta lakimies Iivari Järviseltä. Iivarille voit myös ilmoittaa kiinnostuksestasi yrittäjyysverkoston toimintaan ja häneltä saat neuvoja aloittaessasi yritystoimintaa.

Miksi sinun kannattaisi lähteä mukaan Farmasialiiton yrittäjyysverkostoon?

  1. Kaipaat tietoa ja tukea, jotta rohkaistuisit aloittamaan yrittäjänä tai yrittäjänä koet aika ajoin yksinäisyyttä ja haluaisit jakaa asioita toisten yrittäjien kanssa.
  2. Yrittäjyys on varteenotettava uravaihtoehto, jossa parhaimmillaan pääset toteuttamaan unelmiasi, vaikuttamaan asioihin ja työskentelemään joustavalla aikataululla.
  3. Hyvin menestyvillä yrittäjillä on laajat yhteistyöverkostot. Avoimessa yhteistyössä voi parhaimmillaan syntyä win-win-tilanteita.
  4. Yrittäjyysverkostossa voi syntyä uusia ideoita, kun ihmisillä on hauskaa.
  5. Farmasian alan osaamisen tuotteistamisessa on monia mahdollisuuksia.
  6. Sote-uudistus avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia yrittäjyyteen ja vaikuttavien palvelujen kehittämiseen esim. moniammatillisena yhteistyönä.