Työsuhdeneuvonta

Jäsenet saavat liitosta asiantuntevaa lainopillista neuvontaa työ- ja virkaehtosopimuksia koskevissa asioissa sekä työlainsäädännön tulkinnassa. Lisäksi jäsenet voivat pyytää apua oman työsopimuksensa solmimiseen. Farmasialiitto kokoaa vuosittain alan palkkatietoja ja jäsenet voivat hyödyntää näitä tietoja omissa palkkaneuvotteluissaan. Työpaikoilla liiton luottamusmiehet auttavat jäseniä työsuhteisiin liittyvissä asioissa.

Lakiosaaminen on yksi Farmasialiiton vahvuuksista. Työsuhdeneuvonnan palvelut ovat tärkeä ja kultaakin kalliimpi jäsenetu, jos sinulla on kysyttävää työehtosopimuksista ja niiden tukinnasta, työlainsäädännöstä tai työelämän ongelmatilanteista. Jäsenmaksusi sisältää myös oikeusturva- ja vastuuvakuutuksen, ja tarjoamme jäsenillemme tarvitaessa myös oikeusapua. Työehtosopimusosapuolena meillä on myös mahdollisuus viedä tapauksia Työtuomioistuimen käsittelyyn.

Työsuhdeasioiden konsultaatio juristin kanssa saattaa maksaa jopa noin 300 €/tunti. Jäsenillemme se on kuitenkin ilmaista ja lakimiehemme ovat vain puhelinsoiton päässä!

Työsuhdeneuvonnan tiiviit tietopaketit