Farmasian alan työehtosopimukset

Farmasialiitto solmii yleissitovan työehtosopimuksen apteekkien farmaseuttiselle henkilöstölle Apteekkien Työnantajaliiton kanssa. Tällä hetkellä oleva sopimus on voimassa 1.11.2016-31.10.2017.

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus
Kollektivavtal för farmaseutisk personal

Farmasialiiton on mukana Kemianteollisuuden työsopimusneuvotteluissa akavalisen neuvottelujärjestön Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n kautta.

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus
Kemianteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus

Farmasialiitto on mukana kuntasektorin työehtojen neuvottelussa akavalaisen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n kautta.

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

 


 

Farmasialiitto on mukana valtion työehtojen neuvottelemisessa akavalaisen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n kautta. Kansaneläkelaitoksen työehtosopimusta nevottelee Palkansaajajärjestö Pardia.

Valtion virka- ja työehdot
Kansaneläkelaitoksen työehtosopimus
Yliopistojen yleinen työehtosopimus