Osaamisen kehittäminen

Ajan tasalla oleva osaaminen on valttikortti muuttuvilla työmarkkinoilla pärjäämisessä, joten oman osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä oman osaamisen tunnistamiseen kannattaa panostaa jatkuvasti. Olet vahvoilla mm. työnhakutilanteissa, kehityskeskusteluissa ja kehitettäessä töitä työpaikalla kun osaamisesi on ajan tasalla. Farmasian alalla on myös eettinen ja lakiin kirjattu velvollisuus yllä pitää omaa osaamistaan, jotta voimme toimia asiakkaan ja terveydenhuollon edun mukaisesti sekö varmistaa potilasturvallisuuden.

Haluatko varmistaa, että osaat kertoa osaamisestasi niin, että muutkin sen ymmärtävät? Henkilökohtainen valmennus, Urapalveluportaalimme itseopiskelumateriaalit ja liiton järjestämät koulutukset tarjoavat sinulle konkreettisia työvälineitä, joiden avulla jäsennät tärkeimmät vahvuutesi ja osaamisesi. Kun itse osaat tunnistat osaamisesi, vakuutat muut helpommin ja onnistut työssäsi useammin.

Täydennyskoulutus

Osaamista voi kehittää monin eri tavoin. Kehittymisessä apuna voi olla täydennys- tai jatkokoulutus. Merkittävä osa kehittymisestä tapahtuu myös työssä oppimalla tai lukemalla alan lehtiä ja kirjallisuutta. Omaa osaamisen kehittämistä on hyödyllistä suunnitella tekemällä henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Suunnitelmaan voit sisällyttää koulutuksia, seminaareja, mutta tärkeässä osassa on myös työssä oppiminen ja muu koulutuksen ulkopuolella tapahtuva oppiminen. Laadi aikataulu kehittämiselle ja seuraa suunnitelmasi toteutumista.

Erityispätevyys

Farmasian alan erityispätevyysjärjestelmä on Farmasialiiton ja Apteekkariliiton yhdessä ylläpitämä järjestelmä. Sen tarkoituksena on tukea farmaseuttien ja proviisorien ammatillista kehittymistä ja edistää erityisosaamista vaativien farmaseuttisten palvelujen käyttöönottoa.

Osaamisen kehittämisen palvelut

Farmasian alalla täydennyskoulutusta tarjoavia tahoja ovat mm.


Yliopistojen ja oppilaistosten koulutuksia kokoavia portaaleja:


Farmasialiiton koulutustarjonnan näet kalenteristamme. Myös alueverkostot järjestävät koulutustilaisuuksia, seuraa verkostojen ilmoituksia Fimnetistä.