Farmaseuttien ja proviisorien vahva edunvalvoja

Suomen Farmasialiitto on vahva akavalainen ammattiliitto ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Olemme helposti tavoitettavissa ja vahva tuki jasentemme arjessa alan kaikilla sektoreilla, arvostettu vaikuttaja suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa, ammattitaitoinen ja haluttu yhteistyokumppani sidosryhmille ja yhteiskunnan paattajille sekä farmasian alan suunnannäyttajä, joka innostaa farmasian ammattilaisia ammatilliseen jarjestäytymiseen.

Vaikutamme muuttuvassa yhteiskunnassa ja uudistuvassa tyoelamassa jasentemme ammatilliseen, taloudelliseen ja oikeudelliseen edunvalvontaan työuran kaikissa vaiheissa. Varmistamme jäsentemme ansiotason kehityksen muun muassa neuvottelemalla  tyoehtosopimuksista ja vaikuttamalla  työlainsäädäntöön. Farmasialiittoon järjestäytyminen tuo jäsenille turvaa  ja varmistaa heidän ammatillisen kehityksensä, uudistumiskykynsä ja oikeudenmukaisen kohtelunsa.

Vaikuttamme rohkeasti, ennakoivasti ja ajankohtaisesti yhteiskunnan eri tasoilla varmistaen muun muassa farmasian ammattilaisten vahvan roolin uudessa sosiaali- ja terveyspalvelujarjestelmassa. Edistämme sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillista yhteistyotä. Vaikutamme myös kansainvalisesti eri farmasian jarjestojen kautta. Lähes 8 000 farmasian asiantuntijan ääni kantaa niin ammatillisessa kuin taloudellisessakin edunvalvonnassa.

Farmasialiiton 14 alueverkostoa järjestävät teemapäiviä, koulutustilaisuuksia sekä sosiaalista ja virkistävää toimintaa. Jäsenille aluetoiminta tarjoaa mahdollisuudenverkostoitua ammattilaisina oman lähialueensa farmasistien kanssa. Alueverkostojen toiminta on avointa kaikille jäsenille, myös riippumatta siitä missä he asuvat, opiskelevat tai työskentelevät.

Farmasialiitossa tapahtuu

Ajankohtaista

Lue lisää

Blogi

Lue lisää

Farmasialiitto on vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja, farmasian alan ja koulutuksen kehittäjä sekä aktiivinen lääkealan asioiden edistäjä.