Lausunnot ja kannanotot

 

Lausunto STM:lle lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi

Farmasialiitto hyväksyy asetusluonnoksessa esitetyt linjaukset pääosin, mutta tuo esiin huolet, jotka liittyvät apteekkien sujuvaan toimintaan sekä potilaiden lääkitysturvallisuuteen.

Lausunto STM:lle sairasvakuutuslain, lääkelain ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Farmasialiitto hyväksyy taloudellisen tilanteen vaatimat lääkesäästöjä koskevat linjaukset, mutta tuo esiin huolet, joka liittyvät apteekkien sujuvaan toimintaan sekä potilaiden hoitoon sitoutumiseen ja lääkitysturvallisuuteen.

Lausunto STM:lle lääkelain ja lääkeasetuksen muuttamisesta

Lausunnossaan Farmasialiitto tukee ehdotusta, jonka mukaan apteekkien liiketoimintaa harjoitettaisiin saman yritysmuodon kautta, mutta muistuttaa, että olisi syytä selvittää, pysyvätkö apteekit kannattavina nyt ehdotetulla mallilla.

Pohjoismaiden farmasialiittojen yhteinen julistus: Farmaseutit ja proviisorit taistelemaan antibioottiresistenssiä vastaan

Kannanotto Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselle farmaseutin koulutusohjelmasta

Suomen Farmasialiiton kannanotto farmaseutin koulutusohjelmasta Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselle

Vaikuttaminen

Farmasiaiiton yhteiskunnallinen vaikuttaminen on tuloksellista, sillä meidät tunnustetaan proviisorien ja farmaseuttien edustajana ja asiantuntemustamme arvostetaan yhteistyötahojen keskuudessa. Vaikutamme aktiivisesti suomalaisen lääkepolitiikan muodostumiseen. Annamme lausuntoja ja teemme aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi ja on jatkuvasti yhteydessä alan päättäjiin ja vaikuttajiin.