Lausunnot ja kannanotot

 

Suomen Farmasialiiton lausunto Åbo Akademin koulutusvastuuesityksestä: Farmaci med provisorsbehörighet

Åbo Akademi on esittänyt, että Åbo Akademilla olisi proviisorin tutkintoa koskeva koulutusvastuu. Esityksen mukaan Åbo Akademi ottaisi vuosittain 20 uutta proviisoriopiskelijaa.

Lausunto STM:lle lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi

Farmasialiitto hyväksyy asetusluonnoksessa esitetyt linjaukset pääosin, mutta tuo esiin huolet, jotka liittyvät apteekkien sujuvaan toimintaan sekä potilaiden lääkitysturvallisuuteen.

Lausunto STM:lle sairasvakuutuslain, lääkelain ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Farmasialiitto hyväksyy taloudellisen tilanteen vaatimat lääkesäästöjä koskevat linjaukset, mutta tuo esiin huolet, joka liittyvät apteekkien sujuvaan toimintaan sekä potilaiden hoitoon sitoutumiseen ja lääkitysturvallisuuteen.

Lausunto STM:lle lääkelain ja lääkeasetuksen muuttamisesta

Lausunnossaan Farmasialiitto tukee ehdotusta, jonka mukaan apteekkien liiketoimintaa harjoitettaisiin saman yritysmuodon kautta, mutta muistuttaa, että olisi syytä selvittää, pysyvätkö apteekit kannattavina nyt ehdotetulla mallilla.

Pohjoismaiden farmasialiittojen yhteinen julistus: Farmaseutit ja proviisorit taistelemaan antibioottiresistenssiä vastaan

Pohjoismaiset farmasialiitot (Nordisk Farmaceutunion NFU) kehottavat jäsenmaitaan aktiivisesti varmistamaan tehokkaiden antibioottien saatavuuden ja ohjeistamaan antibioottien asianmukaista käyttöä. NFU, jonka jäseniä kaikkien viiden Pohjoismaan kansalliset farmasialiitot ovat, on 16. elokuuta 2016 vuosikokouksessaan päättänyt tukea farmaseuttien ja proviisorien osallistumista kampailussa antibioottiresistenssiä vastaan.

Vaikuttaminen

Farmasialiiton yhteiskunnallinen vaikuttaminen on tuloksellista, sillä meidät tunnustetaan proviisorien ja farmaseuttien edustajana ja asiantuntemustamme arvostetaan yhteistyötahojen keskuudessa. Vaikutamme aktiivisesti suomalaisen lääkepolitiikan muodostumiseen. Annamme lausuntoja ja teemme aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi ja olemme jatkuvasti yhteydessä alan päättäjiin ja vaikuttajiin.