Ajankohtaista

Hae nyt Farmasialiiton apurahoja!

02.02.2017 | Ajankohtaista

Farmasialiiton apurahahaku on käynnissä 1.2.-28.4.2017.

Farmasialiitto julistaa jäsentensä haettavaksi ammatillisia apurahoja tai avustuksia käytettäväksi farmaseutin, proviisorin tai maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeiseen koti- ja ulkomaiseen koulutukseen, tutkimus- ja julkaisutoimintaan, seminaareihin ja kongresseihin, osallistumismaksuihin ja matkoihin. Oma aktiivinen panos koulutustapahtumassa on toivottavaa. Farmasialiiton juhlavuonna painopiste on pitkäkestoisessa koulutuksessa, joka tukee farmasian ammattilaisen osaamista rationaalisen lääkehoidon toteuttamisessa.

Farmasialiiton opiskelijajäsenet voivat hakea apurahaa ulkomailla suoritettaviin, tutkintoon kuuluviin opintoihin (esimerkiksi gradu, harjoittelu, muut vaihto-opinnot). Apurahaa voi hakea myös kongressien rekisteröintimaksuihin ja muihin kuluihin, jos kongressi on mahdollista sisällyttää opintoihin.

Hakuohjeet