Akava ja JUKO

Akava

Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 36 jäsenliittoa. Akavan liittojen jäsenenä on sekä palkansaajia että ammatinharjoittajia ja yrittäjiä, mutta myös opiskelijoita. Akavan liittoihin liitytään suoritetun tutkinnon, asematason tai ammatin perusteella.

Akava valvoo jäsenkuntansa etuja ja toimii jäsentensä yhteiskunnallisena puolestapuhujana. Akava, sen neuvottelujärjestöt ja liitot tekevät työtä, jotta akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan.

Lue lisää

Juko

JUKOssa on 11 jäsenyhdistystä, joihin kuuluu 35 jäsenliittoa: mukaan lukien Suomen Farmasialiitto. Jäsenyhdistysten ja liittojen kautta JUKO edustaa lähes 200 000:ta akavalaista korkeakoulutettua palkansaajaa.

JUKOn päätehtävä on rakentaa virka- ja työehtosopimuksilla neuvottelujärjestöön kuuluvien akavalaisten julkisalojen liittojen jäsenille parempaa työelämää ja lisätä hyvinvointia työssä.

JUKOn tehtävä on varmistaa liittojen kanssa, että luottamusmiehillä on ajantasainen tieto ja tuki neuvottelu- ja vaikuttamistyössään. Tällä strategiakaudella JUKO painottaakin koulutuksen ja yhteistyökulttuurin kehittämistä.

Lue lisää