Erityispätevyysjärjestelmä

Erityispätevyydet

Farmasian alan erityispätevyysjärjestelmä on Farmasialiiton ja Apteekkariliiton yhdessä ylläpitämä järjestelmä. Sen tarkoituksena on tukea farmaseuttien ja proviisorien ammatillista kehittymistä ja edistää erityisosaamista vaativien farmaseuttisten palvelujen käyttöönotossa.

Erityispätevyyskoulutus täydentää farmaseuttista peruskoulutusta ja antaa valmiudet tuottaa vaativia asiantuntijapalveluja. Palvelua tarjoavien vahvalla osaamisella varmistetaan palvelujen laadukkuus. Erityispätevyyden on tällä hetkellä suorittanut noin 300 farmasian ammattilaista. Yksittäiset erityispätevyysohjelmat sisältävät osaamisalueeseen liittyviä opintoja 30–35 opintopisteen verran. Erityispätevyyden myöntää erityispätevyystoimikunta hyväksytysti suoritettujen opintojen jälkeen.

Erityispätevyys on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen sitä on haettava uudelleen erityispätevyystoimikunnalta. Erityispätevyyden uudelleen myöntämiseksi on osoitettava, että palvelun tarjoamiseen tarvittavaa osaamista on ylläpidetty.

Tällä hetkellä erityispätevyyskokonaisuudet ovat

  • Astman erityispätevyys
  • Diabeteksen erityispätevyys
  • Lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyys (LHKA)
  • Osastofarmasian erityispätevyys


Erityispätevyyskoulutuksia tarjoavat alla luetellut koulutuksen tarjoajat:

  • Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate (LHKA ja osastofarmasia)


Lisätietoja erityispätevyysjärjestelmästä voi kysyä asiantuntija Sanna Passilta.

Liity nyt
jäseneksi!