Erityispätevyyden haku

Ohjeet erityispätevyyden hakemiseen 1. kerran

Ohjelman mukaisen erityspätevyyskoulutuksen suorittamisen jälkeen erityispätevyyttä haetaan erityispätevyystoimikunnalta. Erityispätevyyttä voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Hakemus tulee toimittaa Suomen Farmasialiittoon 28.2.2022 mennessä. Olemme sähköistämässä hakemusjärjestelmään, joten muista vuoden 2022 hausta tiedotamme myöhemmin. Todistus postitetaan hakijalle sen jälkeen, kun erityispätevyystoimikunta on kokoontunut ja myöntänyt pätevyyden. Erityispätevyys myönnetään määräajaksi. Pätevyys on voimassa viisi vuotta.

Erityispätevyyden hakemista varten tulee

  • täyttää alla oleva hakulomake (jokaiselle erityispätevyydelle on oma lomakkeensa)
  • liittää hakemukseen kopio kurssitodistuksesta
  • maksaa 35 euron (sis. alv 24 %) todistusmaksu erityispätevyyden myöntämisestä. 

 

Lomakkeet

Hakemus astman erityispätevyys
Hakemus lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyys
Hakemus diabeteksen hoidon erityispätevyys
Hakemus osastofarmasian erityispätevyys
 

Ohjeet erityispätevyyden uusimiseen

Erityispätevyys on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen erityispätevyyttä tulee hakea uudestaan.

Erityispätevyyden uudelleen myöntämiseksi on osoitettava, että palvelun tarjoamiseen tarvittavaa osaamista on ylläpidetty.

Erityispätevyyttä voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Hakemus tulee toimittaa Suomen Farmasialiittoon 28.2.2022 mennessä. Olemme sähköistämässä hakemusjärjestelmään, joten muista vuoden 2022 hausta tiedotamme myöhemmin. Todistus postitetaan hakijalle sen jälkeen, kun erityispätevyystoimikunta on kokoontunut ja myöntänyt pätevyyden.

Erityispätevyyden uusimista varten tulee

  • täyttää alla oleva hakemus erityispätevyyden uusimiseksi
  • täyttää alla oleva erityispätevyysportfolio
  • liittää portfolion liitteeksi koulutuskortti tai CV soveltuvin osin
  • maksaa 35 euron (sis. alv 24 %) todistusmaksu erityispätevyyden uusimisesta. 

 

Lomakkeet

Hakemus erityispätevyyden uusimiseksi
Portfolio astma
Portfolio osastofarmasian erityispätevyys
Portfolio LHKA
Portfolio diabetes

Hakemukset liitteineen lähetetään osoitteeseen

Sanna Passi/erityispätevyysjärjestelmä
Suomen Farmasialiitto
Asemamiehenkatu 2
00520 Helsinki

Erityispätevyyden uusimisen kriteerit 

Hakemus tulee toimittaa Suomen Farmasialiittoon 28.2.2022 mennessä. Olemme sähköistämässä hakemusjärjestelmään, joten muista vuoden 2022 hausta tiedotamme myöhemmin.

Lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyyden uusimisen kriteerit
15.2.2021 voimaan tulleet kriteerit

Astman hoidon erityispätevyyden uusimisen kriteerit
15.2.2021 voimaan tulleet kriteerit

Osastofarmasian erityispätevyyden uusimisen kriteerit
15.2.2021 voimaan tulleet kriteerit

Diabeteksen hoidon erityispätevyyden uusimisen kriteerit
15.2.2021 voimaan tulleet kriteerit

Erityispätevyyden lykkäämisperusteet

Jos hakija ei täytä erityispätevyyden uusimiseen määriteltyjä kriteereitä, pätevyys raukeaa. Pätevyyttä voi hakea uudelleen, kun kriteerit täyttyvät.

Liity nyt
jäseneksi!