Koulutuspolitiikka

Koulutuspoliittinen edunvalvonta

Suomen Farmasialiitto on aktiivisesti mukana kehittämässä farmasian alan tutkintoja pitämällä yhteyttä opetusta tarjoaviin tiedekuntiin ja laitoksiin (Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Åbo Akademi) ja vaikuttamalla opetuksen sisältöön ja tavoitteisiin erilaissa työryhmissä.

Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto. Opiskelu kestää kolme vuotta. Farmaseuteista suuri osa työskentelee apteekeissa. Muita työnantajia ovat mm. sairaala-apteekit, terveyskeskukset, lääketeollisuus, lääketukkukaupat, Kela ja Lääkelaitos.

Proviisorin koulutus on viisivuotinen ja tuottaa ylemmän korkeakoulututkinnon. Proviisorit sijoittuvat mm. johto- ja suunnittelutehtäviin apteekeissa, lääketeollisuuden tutkimuksessa, tuotekehityksessä ja markkinoinnissa sekä viranomaistehtäviin ja yliopiston opetus- ja tutkimustehtäviin.

Lisää tietoa farmasian alan opinnoista löydät Opiskelemaan farmasiaa -osiosta.

Farmasian alalla elinikäinen oppiminen ja täydennyskoulutus ovat erittäin tärkeitä, koska lääkehoidot uudistuvat ja lääkkeisiin liittyvä tieto tarkentuu koko ajan. Myös toimintaprosessien kehittäminen ja käytössä olevien työkalujen hyvä hallinta edellyttävät hyvin toteutettua ammatillisen kehittymisen tukemista ja täydennyskoulutusta.

Farmasialiitto on yksi Farmasian oppimiskeskuksen taustayhteisö, ja liitolla on toimivat yhteistyösuhteet myös muihin koulutuksen tarjoajiin.

Farmasialiitto ja Apteekkariliitto ylläpitävät farmasian alan erityispätevyysjärjestelmää, jonka tarkoituksena on tukea liiton jäsenten ammatillista kehittymistä.

Proviisorit Farmasialiitossa

Proviisoritoimintaa ja -edunvalvontaa Farmasialiitossa edistää Proviisoriverkosto yhdessä Proviisorineuvottelukunnan kanssa. Proviisorineuvottelukunnan ensisijainen tavoite on vaikuttaa proviisorien ammatillisiin ja koulutuksellisiin asioihin. Proviisoriverkosto vaalii Farmasialiiton proviisorien yhteishenkeä järjestämällä proviisoreille suunnattua koulutusta, tapahtumia ja muuta toimintaa. Proviisoriverkoston muodostavat Farmasialiiton proviisori- ja proviisoriopiskelijajäsenet.

Farmasialiittoon kuuluu noin 8 000 jäsentä, joista noin tuhat on proviisoreja ja proviisoriopiskelijoita.

Lue lisää Proviisoriverkostosta ja Proviisorineuvottelukunnasta

Liity nyt
jäseneksi!