Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Farmasialiitto on vahva ja arvostettu yhteiskunnallinen vaikuttaja. Kehitämme farmasiaa alana kokonaisvaltaisesti.

Otamme aktiivisesti kantaa alaan liittyviin kysymyksiin ja olemme mukana alaa kehittävissä työryhmissä sekä toimintaa säätelevän lainsäädännön valmistelussa. Tiedämme, miten päätökset ja määräykset vaikuttavat jäsentemme käytännön työhön. Tavoitteenamme on turvata lääkealan asiantuntijoiden asema suomalaisessa lääke- ja terveydenhuollossa.

Farmasialiiton yhteiskunnallinen vaikuttaminen on tuloksellista, sillä meidät tunnustetaan proviisorien ja farmaseuttien edustajana ja asiantuntemustamme arvostetaan yhteistyötahojen keskuudessa. Vaikutamme aktiivisesti suomalaisen lääkepolitiikan muodostumiseen. Annamme lausuntoja ja teemme aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi ja olemme jatkuvasti yhteydessä alan päättäjiin ja vaikuttajiin.

Ammatillista edunvalvontaa tehdään myös tiiviisti akavalaisessa kentässä. Akava on vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja kaikilla toiminta-alueillaan. Sen vahvuutena on asiantuntijuus, tutkittu tieto ja osaaminen.

Liity nyt
jäseneksi!