Kannanotto Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselle farmaseutin koulutusohjelmasta

Kannanotto Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselle farmaseutin koulutusohjelmasta

pe 3. kesäkuuta 2016 11.03.00

Suomen Farmasialiiton kannanotto farmaseutin koulutusohjelmasta Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselle

Kannanoton päälinjaukset:

  • Farmaseuttiopintoihin tulee muodostaa opintopolkuja, jotka mahdollistavat erikoistumisen farmasian eri sektoreille
  • Opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen tulee olla kiinteä osa opintoja
  • Kaikilla farmaseuteilla tulee olla valmistuttuaan valmiudet tehdä lääkehoidon arviointeja
  • Opintojen tulee vastata työelämän tarpeeseen
  • Farmaseuttivaiheen opintojen tulee olla riittävän vaativat, jotta proviisoriopintoihin jatkavat saavat riittävän pohjan maisteriopintoihin

Suomalainen yhteiskunta ja työelämä ovat suuressa muutoksessa; muun muassa väestön ikärakenteen ja kuluttajakäyttäytymisen muutokset, SOTE-integraatio, entistä edistyksellisemmät lääkehoidot, kliinisen farmasian kehittyminen sekä kiihtyvällä vauhdilla uudistuva teknologia ja digitalisaatio asettavat haasteita farmasian ammattilaisten tulevaisuuteen ja täten myös farmasian peruskoulutukselle. Myös vuoden 2016 alusta implementoitu ammattipätevyysdirektiivi (2005/36/EY), joka määrittää proviisorin koulutuksen minimivaatimukset, tulee huomioida farmasian peruskoulutuksessa. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) julkaisema Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia (TEM 2014) ottaa kantaa tulevaisuuden osaamiseen, mikä koskettaa merkittävästi myös farmasian koulutusta ja sitä, millaisia farmasian asiantuntijoita työelämässä tarvitaan. Farmasian opetuksen uudistuminen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita on siis välttämätöntä.

Farmasialiiton kannanotto farmaseutin koulutusohjelmauudistuksesta on koostettu yhdessä luottamustoimisten opiskelijajäsenten ja työelämässä olevien jäsentemme kanssa käydyn keskustelun pohjalta.

Lue lisää

Liity nyt
jäseneksi!