Kannanotto liittyen lääkehoitojen arviointien kuvauksiin

Kannanotto liittyen lääkehoitojen arviointien kuvauksiin

ma 8. kesäkuuta 2015 09.51.00

(ref. http://www.fimea.fi/kehittaminen/moniammatillinen_verkosto/jarkeva_laakehoito)

Suomen Farmasialiitto katsoo, että kommentoitavia kuvausluonnoksia tulee täydentää seuraavilla asiakokonaisuuksilla:
1. Lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyys (LHKA)
2. Apteekkien tarkistus- ja arviointipalvelut
3. Potilaslähtöisyys
4. Järkevän lääkehoidon määrittely
5. Palvelujen tietolähteet ja – sisällöt

Lue lisää

Liity nyt
jäseneksi!