Kannanotto STM:n rajatun lääkkeenmääräämisen asiantuntijaryhmän kuulemistilaisuuteen

Kannanotto STM:n rajatun lääkkeenmääräämisen asiantuntijaryhmän kuulemistilaisuuteen

ma 16. marraskuuta 2015 10.51.00

Suomen Farmasialiitto katsoo, että esitys rajatun lääkkeenmääräämisen laajentamisesta ei ole pääosiltaan kannatettava. Lisäksi Farmasialiitto katsoo, että em. esityksen perustelut ovat vajavaiset, sillä niistä puuttuu kattava taloudellisten vaikutusten arviointi. Farmasialiitto ehdottaa, että raporttia täydennetään perusteellisemmalla ja laajemmalla tutkimuksella, joka kattaa hoitotieteen tutkimusten lisäksi lääketieteen ja farmasian alan tutkimukset sekä kustannusvaikuttavuustutkimukset vaihtoehtoiskustannuksineen. Lisäksi Farmasialiitto ehdottaa, että asiantuntijatyöryhmän ehdotukset otetaan huomioon sosiaali- ja terveysministeriön rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmassa ja samalla huomioidaan myös lääkekorvauksiin suunnitellut säästötoimet. Hallitusohjelman myötä useat eri toimijat työstävät lääkehoitoon vaikuttavia toimenpiteitä ja Farmasialiitto haluaa painottaa, että terveydenhuollon rajalliset resurssit tulee suunnata mahdollisimman tuottaviin sijoituksiin. Mahdollista muutosta tulisikin valmistella laaja-alaisesti STM:n alaisten virastojen yhteistyönä.

Lue lisää

Liity nyt
jäseneksi!