Kommentit liittyen Fimean kansalliseen itsehoitolääkeohjelmaan

Kommentit liittyen Fimean kansalliseen itsehoitolääkeohjelmaan

to 4. syyskuuta 2014 16.43.00

Suomen Farmasialiitto katsoo, että itsehoitolääkeohjelma on tarpeellinen, mutta Fimean sidosryhmille kommentoitavaksi lähettämä kansallinen itsehoitolääkeohjelmaluonnos on kuvaus nykytilanteesta ja siitä miten siihen on tultu. Ohjelmaluonnoksesta puuttuu nykymuodossaan tavoitteellinen lyhyen ja pitkän tähtäimen visio toimenpiteineen ohjatusta itsehoidosta ja tuetusta itselääkinnästä.

Farmasialiitto esittää, että ohjelman alussa esitetään strategiset linjaukset sekä selkeät tavoitteet itsehoidon ja itselääkinnän kehittämiselle ja ohjaukselle sekä konkreettisia toimenpiteitä, joilla asetettuihin tavoitteisiin päästään. Alan toimijat (esim. apteekit ja tulevat sote-alueet) tarvitsevat konkreettisemman ohjelman tukemaan toimintaansaja yhteistyönsä kehittämistä palvelurakenneuudistuksessa.

Lue lisää

Liity nyt
jäseneksi!