Lausunto Fimealle liittyen raporttiin Ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Lausunto Fimealle liittyen raporttiin Ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

pe 5. helmikuuta 2016 10.53.00

(Fimea, Diaarinumero 000064/12.01.00/2016)

Suomen Farmasialiitto esittää raporttiluonnosta ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistämiseksi täydennettävän.

Suomen Farmasialiiton näkemyksen mukaan Fimean laatima raportti ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistämiseksi on tarpeellinen. Farmasialiitto kuitenkin katsoo, että raportti keskittyy liikaa nykytilan kuvaukseen ja moniammatillisen verkoston toimintaan. Farmasialiiton näkemyksen mukaan raportin tulisi ensisijaisesti ohjata toimijoita ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseen. Lisäksi Farmasialiiton mielestä raportin kohderyhmä tulisi selkiyttää, sillä suurimmalta osin raportti on hyvin yleisellä tasolla liikkuva ja konkreettiset suositukset jäävät sivurooliin.

Lue lisää

Liity nyt
jäseneksi!