Lausunto liittyen alakiehdotukseen apteekkimaksun muuttamisesta apteekkiveroksi

Lausunto liittyen alakiehdotukseen apteekkimaksun muuttamisesta apteekkiveroksi

to 17. syyskuuta 2015 10.23.00

(Hallituksen esitys eduskunnalle verotusmenettelyn ja veronkannon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi) – VM008:00/2105

Farmasialiitto pitää esitettyä muutosta apteekkien toiminnan ja verotuksen yhtenäisyyden kannalta hyvänä.

Kulttuurihistoriallisiin syihin perustuneen huojennuksen poistuminen ja sen tilalle tulevat veronkantolakiin perustuvat yhtäläiset huojennusperusteet vastaavat paremmin nykyaikaisen apteekkitoiminnan tarpeita. Ehdotettu muutos kohtelee kaikkia apteekkeja tasapuolisesti ja ottaa huomioon kunkin apteekin/apteekkarin taloudellisen tilanteen yksilöllisesti.

Lue lisää

Liity nyt
jäseneksi!