Lausunto liittyen hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Lausunto liittyen hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

to 26. kesäkuuta 2014 16.18.00

Suomen Farmasialiitto kannattaa erikoistumiskoulutuksille asetettuja keskeisiä tavoitteita. Työelämässä toimivat asiantuntijat tarvitsevat syvällistä osaamista asiantuntijuuden kehittymiseen. Myös työurien pidentämisessä laadukas koulutus on tärkeässä roolissa. Erikoistumiskoulutuksille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi erikoistumiskoulutusten rahoitusmallin tulee olla korkeakouluille riittävän motivoiva, jotta ne sitoutuvat erikoistumiskoulutusten järjestämiseen. Myös työnantajat tulee saada sitoutumaan osallistumismaksuihin, jotta opetuksesta perittävät maksut eivät muodostu osallistujalle liian suuriksi estäen koulutukseen hakeutumisen.

Lue lisää

Liity nyt
jäseneksi!