Lausunto liittyen suositukseen koneellisen annosjakelun toimintamalliksi

Lausunto liittyen suositukseen koneellisen annosjakelun toimintamalliksi

ke 9. syyskuuta 2015 10.13.00

Suomen Farmasialiitto esittää suositusluonnosta koneellisen annosjakelun toimintamalliksi täydennettävän.

Suositusluonnos koneellisen annosjakelun toimintamalliksi pohjautuu oletukselle, että suurin osa koneellisen annosjakelupalvelun asiakkaista/potilaista ovat jonkin hoitoyksikön asiakkaita/potilaita ja että heidän lääkehoidostansa voisi vastata esim. hoitoyksikön moniammatillinen tiimi mahdollisesti täydennettynä avoapteekkien yhteistyöllä. Suomen Farmasialiitto esittää, että suositusluonnosta täydennetään toimintamallilla, jossa lääkkeiden käyttäjä ei ole kotihoidon tai palvelutalon asiakas ja/tai haluaa itse valita esim. yksityisvastaanottoa pitävät lääkärit joiden luona asioi. Lisäksi kuluttaja saattaa olla halukas ostamaan ja maksamaan itse koneellisen annosjakelupalvelun itsellensä tai omaiselleen ilman terveydenhuollon ammattihenkilön tekemää tarvearviointia tai suositusta.

Lue lisää

Liity nyt
jäseneksi!