Lausunto STM:lle lääkelain ja lääkeasetuksen muuttamisesta

Lausunto STM:lle lääkelain ja lääkeasetuksen muuttamisesta

pe 9. syyskuuta 2016 11.07.00

Lausunnossaan Farmasialiitto tukee ehdotusta, jonka mukaan apteekkien liiketoimintaa harjoitettaisiin saman yritysmuodon kautta, mutta muistuttaa, että olisi syytä selvittää, pysyvätkö apteekit kannattavina nyt ehdotetulla mallilla. Erillisyhtiöistä Farmasialiitto esittää, että apteekin liiketoiminta tapahtuisi yhden yritysmuodon kautta. Erillisyhtiö ja apteekki tulee arvioida yhtenä työoikeudellisena kokonaisuutena, jolloin selkeintä on, että jatkossa apteekin kanssa samoissa tiloissa ei toimi useita yrityksiä. Farmasialiitto ei kuitenkaan pidä ongelmallisena sitä, että kansanterveydellisesti perusteltuja terveysmittauksia tai terveyttä edistäviä toimenpiteitä suoritetaan apteekin tiloissa apteekin tai erillisen terveyspalvelutuottajan toimesta.

Itsenäistyvistä sivuapteekeista Farmasialiitto esittää, että sivuapteekkien henkilökunnan asemaan on kiinnitettävä riittävästi huomiota uusia apteekkeja muodostettaessa sivuapteekeista. Työntekijöiden asema sivuapteekin itsenäistyessä on turvattava. Jos apteekkari ei itse hoida apteekkia tai sivuapteekkia, määrättävän hoitajan on oltava kyseisen apteekin/sivuapteekin henkilöstöä. Hoitomääräyksiä ei tule jakaa usean henkilön kesken.

Lue lisää

Liity nyt
jäseneksi!