Lausunto STM:lle lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi

Lausunto STM:lle lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi

ke 7. joulukuuta 2016 11.42.00

Farmasialiitto hyväksyy asetusluonnoksessa esitetyt linjaukset pääosin, mutta tuo esiin huolet, jotka liittyvät apteekkien sujuvaan toimintaan sekä potilaiden lääkitysturvallisuuteen.

Farmasialiitto ehdottaa mm. lisäyksenä järjestelmää, jossa apteekin farmaseuttisen henkilökunnan olisi mahdollista kirjata lääkemääräys elektroniseen järjestelmään joustavasti muussakin kuin poikkeustilanteessa. Lisäksi Farmasialiitto esittää huolen sairaanhoitajien rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden laajentamisesta.

Lue lisää

Liity nyt
jäseneksi!