Lausunto STM:lle sairasvakuutuslain, lääkelain ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Lausunto STM:lle sairasvakuutuslain, lääkelain ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

pe 9. syyskuuta 2016 11.39.00

Farmasialiitto hyväksyy taloudellisen tilanteen vaatimat lääkesäästöjä koskevat linjaukset, mutta tuo esiin huolet, joka liittyvät apteekkien sujuvaan toimintaan sekä potilaiden hoitoon sitoutumiseen ja lääkitysturvallisuuteen.

Diabeteslääkkeiden erityiskorvattavuusprosentin muutokseen Farmasialiitto esittää huolen liittyen monisairaiden potilaiden lääkehoitoihin ja hoitoon sitoutumiseen. Korvaustason pienenemisen mahdolliset vaikutukset lääkkeiden säännöllisen käytön vähenemiseen tulisi tutkia tarkemmin.

Farmasialiitto katsoo, että useamman valmisteen toimittamisen mahdollistaminen lääkemääräyksen voimassaoloaikana heikentää potilaan lääkitysturvallisuutta valmisteiden nimien vaihtuessa mahdollisesti jokaisella toimituskerralla. Päällekkäislääkityksen ja sekaannuksen riski on olemassa erityisesti iäkkäillä potilailla. Muutoksen toteutuessa lääkehoidon seurannan tulee olla aiempaa tehokkaampaa ja seurannalle tulisi määritellä selkeä vastuutaho.

Farmasialiitto pitää ongelmallisena hintaputken kaventamista. Kaventaminen saattaa aiheuttaa ongelmia lääkkeiden saatavuuteen ja kohdistavan reseptintoimitustilanteessa annettavan neuvonnan enemmän hintaneuvontaan itse lääkeneuvonnan kustannuksella.

Lue lisää

Liity nyt
jäseneksi!