Suomen Farmasialiiton lausunto Åbo Akademin koulutusvastuuesityksestä: Farmaci med provisorsbehörighet

Suomen Farmasialiiton lausunto Åbo Akademin koulutusvastuuesityksestä: Farmaci med provisorsbehörighet

pe 19. toukokuuta 2017 13.56.00

Suomen Farmasialiitolle korkeakoulutuksessa keskeistä on koulutuksen tuottama osaaminen ja koulutuksen laatu sekä valmistuvien farmasian ammattilaisten työllistyminen koulutustasoa vastaaviin tehtäviin. Peruskoulutuksen tehtävänä on tuottaa laaja-alaiset valmiudet proviisorille, joka tarvitsee työssään syvällistä substanssiosaamista sekä laajojen kokonaisuuksien hallintaa. Åbo Akademin esittämä koulutusvastuun laajennus tulee päättää tästä näkökulmasta käsin.

Proviisorin koulutuksessa on tärkeää laajan farmaseuttisen osaamisen saavuttaminen ja proviisorin ammatti-identiteetin muodostuminen. Tämän huomioiminen peruskoulutuksen suunnittelussa on tärkeää, jotta voidaan taata syvällisen ammattiosaamisen saavuttaminen koulutuksen aikana. Jos koulutus tuotetaan laajassa yhteistyössä muiden tahojen kanssa ilman lisäresursseja, aiheuttaa se haasteita edellä mainittujen asioiden toteutumiselle. Lisäksi koulutuksen laatu saattaa kärsiä.

Lue lisää

Liity nyt
jäseneksi!