Työehtosopimusneuvottelut

Työehtosopimusneuvottelut


Farmasialiiton jäseniä on useiden eri työehtosopimusten piirissä esimerkiksi apteekeissa, kemian alalla ja julkisen sektorin sopimusten piirissä. Tiedotamme neuvottelujen etenemisestä tällä sivulla ja Fimnetin välityksellä.

 

Yksityissektori


Apteekki (farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus) 

Suomen Farmasialiitto neuvottelee Apteekkien työnantajaliiton kanssa alan yleissitovan työehtosopimuksen (ks. tes-neuvotteluprosessin kuva). 

Apteekkien farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus päättyi ja sopimukseton tila alkoi 1.2.2023. Sopimuksettomaan tilaan siirryttiin, koska työehtosopimuskausi päättyi eikä uutta sopimusta ole vielä syntynyt. Tällöin työehtosopimuksen mukainen työrauhavelvoite ei ole enää voimassa ja myös painostustoimet sopimusratkaisuun pääsemiseksi ovat mahdollisia. Päättyneen työehtosopimuksen noudattaminen jatkuu ns. jälkivaikutuksen nojalla. Jatkossa ei kuitenkaan ole mahdollista tehdä työehtosopimuksen tarkoittamia paikallisia sopimuksia. Lisäksi tulee huomioida, että 1.2. lähtien solmittavissa uusissa työsopimuksissa viittaukset työehtosopimukseen eivät ”päde”, vaan työehtosopimuksen sisältämistä ehdoista tulee sopia työsopimuksessa erikseen nimenomaisesti. Liiton tes-neuvonta auttaa tarvittaessa.

Vaikka sopimukseton tila on nyt alkanut, Suomen Farmasialiitto ja Apteekkien työnantajaliitto jatkavat neuvotteluja edelleen tekstikysymysten ja palkkaratkaisun löytämiseksi. Jatkoaikaa neuvotteluille on sovittu tässä vaiheessa 9.2. saakka.

Kaikki apteekkien farmaseuttisen henkilökunnan työehtosopimusneuvotteluja 2022–2023 koskevat tiedotteet löytyvät täältä.

YTN-alat

Ylemmät toimihenkilöt YTN on akavalainen yksityisen sektorin neuvottelujärjestö, johon myös Farmasialiitto kuuluu. Jäsenemme työskentelevät pääosin kahdella YTN-sopimusalalla, joita ovat kemian ala ja kaupan ala.

YTN:n kaikkien sopimusalojen neuvottelutilannetta voit seurata täältä.

YTN:n sivuilta löydät laajasti tietoa painostustoimista ja myös lakkoavustuksen hakemisesta.

Kemian ala

Kemian alalla ylemmät toimihenkilöt työskentelevät kemian alan ylempiä koskevan työehtosopimuksen piirissä.

Kemian alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusneuvottelut ovat edelleen käynnissä sekä tekstitavoitteiden että palkankorotusten osalta. Ala on ylempien toimihenkilöiden osalta siirtynyt sopimuksettomaan tilaan 1.2.2023 eikä työrauha ole enää voimassa. Voit seurata neuvottelujen aikaista viestintää myös täältä

Kemian alan ylemmät toimihenkilöt eivät ole mukana ammattiliitto PRO:n kemian alan toimihenkilöitä koskevassa lakossa 13.–15.2.2023. Lakon aikana ylemmät toimihenkilöt pitäytyvät omissa työtehtävissään. Lakon alaista työtä ei saa tehdä.

Kemian alalla osa jäseniämme työskentelee myös ammattiliitto PRO:n toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen piirissä. Näiden neuvottelujen kulkua voi seurata Pro:n verkkosivujen neuvotteluosion kautta.

Jos olet liiton jäsen ja työskentelet PRO:n toimihenkilöitä koskevan sopimuksen piirissä ja osallistut lakkoon, maksamme sinulle lakkoavustusta. Lakkoavustuksen saamiseksi voit olla yhteydessä jäsenpalveluumme (jasenpalvelu@farmasialiitto.fi tai (ma–pe klo 11–12) 029 7010 1090). Lisätietoa PRO:n lakoista löydät täältä

Voit tarkistaa sinuun sovellettavan työehtosopimuksen työsopimuksestasi. Jos et kuitenkaan ole asiasta varma, tarkista asia ensisijaisesti työpaikkasi luottamusmieheltä

Tiedotamme lääketeollisuudessa kemian alalla työskenteleviä jäseniämme neuvottelujen kulusta myös Fimnetin kautta.

Kaupan ala

Kaupan alalla työskentelevät jäsenemme toimivat pääsääntöisesti ylemmän toimihenkilön tehtävissä. Ylemmillä toimihenkilöillä ei ole alalla työehtosopimusta. Jos työskentelet kaupan alalla ylempänä toimihenkilönä, et ole PAM:n kaupan alan työehtosopimuksen piirissä eivätkä kaupan alan lakot koske sinua. Ylemmät toimihenkilöt pysyttäytyvät lakkojen ajan omissa työtehtävissään. Lakon alaisia töitä ei tehdä. Lue lisää täältä

Jos olet liiton jäsen ja työskentelet PAMin työehtosopimuksen piirissä lakon alaisissa työtehtävissä ja osallistut lakkoon, maksamme sinulle lakkoavustusta. Lakkoavustuksen saamiseksi voit olla yhteydessä jäsenpalveluumme (jasenpalvelu@farmasialiitto.fi tai (ma–pe klo 11–12) 029 7010 1090). Lisätietoa PAM:n kaupan alan lakoista löydät täältä

Voit tarkistaa sinuun sovellettavan työehtosopimuksen työsopimuksestasi. Jos et kuitenkaan ole asiasta varma, tarkista asia ensisijaisesti työpaikkasi luottamusmieheltä.
 

Julkinen sektori (hyvinvointialueet, valtio, yliopisto) 

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on akavalainen julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö, joka neuvottelee jäsentemme työehtosopimuksista julkisella sektorilla. 

Valtio

Valtion pääsopijajärjestöt ovat irtisanoneet valtion virka- ja työehtosopimukset päättymään 28. helmikuuta. Osapuolet ovat sopineet neuvottelujen jatkamisesta tammikuun aikana. Valtion neuvottelujen etenemistä voi seurata JUKOn verkkosivujen kautta. 

Yliopisto

Neuvottelut vuoden 2023 palkankorotuksista ovat käynnistyneet. Jos palkoista ei synny neuvottelutulosta tammi–helmikuussa, keväällä 2022 solmittu kaksivuotinen työehtosopimus on mahdollista irtisanoa päättymään maaliskuun loppuun. Irtisanominen on tehtävä viimeistään 17.2.2023. Sopimuksettomaan tilaan yliopistojen henkilöstö siirtyisi 1. huhtikuuta.

Yliopistotes.fi-sivustolta löytyy runsaasti tietoa yliopistojen työehtosopimuksessa sovituista asioista. Yliopistotes.fi-sivuston aiempi nimi oli tyoehtosoppa.fi. Kuten työehtosoppa-sivustolla, niin myös uudistetulle yliopistotes-sivustolle päivitetään tietoja työehtosopimusneuvotteluista silloin, kun neuvottelut ovat käynnissä.

Myös JUKOn verkkosivuilta löytyy tietoa yliopiston työehtosopimusneuvotteluista. 
 

Liity nyt
jäseneksi!