Alennettu jäsenmaksu

Hakemus alennettuun jäsenmaksuun (todistus liitettävä aina mukaan)

Alennettuun jäsenmaksuun on oikeus alla mainituilla perusteilla. Alennuksen saamiseksi alennusperusteen on oltava voimassa vähintään kolme kuukautta kalenterivuoden aikana. Alennus voidaan myöntää takautuvasti edelliselle kalenterivuodelle, hakemus edelliselle vuodelle tulee toimittaa jäsenpalveluun 28.2. mennessä.

Farmasialiiton hallitus on poikkeuksellisesti päättänyt, että liiton jäsenille, jotka ovat lomautettuina aikavälillä 1.3.-31.12.2020 myönnetään hakemuksesta alennus jäsenmaksuun. Hakemus tulee toimittaa sähköpostilla, lue tarkemmat ohjeet täältä.

Kiitos yhteydenotosta!

Näytä lomake
Aika, jolle alennettua jäsenmaksua tai vapautusta haetaan
Henkilötiedot
Sitoudun ilmoittamaan Farmasialiitolle heti, kun alennetulle jäsenmaksulle/jäsenmaksusta vapautumiselleni ei enää ole perusteita.
Liity nyt
jäseneksi!