Apurahat

Apurahoja jäsenille

Farmasialiitto myöntää jäsenilleen apurahoja tai avustuksia farmaseutin, proviisorin tai maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeiseen koti- ja ulkomaiseen koulutukseen (lyhyt- ja pitkäkestoinen), tutkimus- ja julkaisutoimintaan sekä seminaarien ja kongressien osallistumismaksuihin ja matkoihin.

Farmasialiiton opiskelijajäsenet voivat hakea apurahaa tutkintoon kuuluviin, ulkomailla suoritettaviin opintoihin, jotka suoritetaan 1.1. - 31.12.2019. Näitä opintoja ovat esimerkiksi harjoittelu, graduun liittyvä tutkimus sekä muut opiontopisteitä kartuttavat vaihto-opinnot ja kongressit.

Apurahojen hakeminen

Apurahojen ilmoittaminen verotuksessa

Kaikki apurahat tulee ilmoittaa veroilmoituksessa. Lisätietoja löydät Farmasialiiton tekemästä ohjeesta.

Lisätietoja apurahoista saat farmaseuttisen toimikunnan sihteeriltä Suvi Luukolta suvi.luukko@farmasialiitto.fi

Liity nyt
jäseneksi!