Tieteellinen lehti Dosis

Dosis on ainoa suomenkielinen farmasian alan tieteellinen lehti. Siinä julkaistaan farmasian ja sen lähialojen alkuperäistutkimuksia, katsauksia, tieteellisiä kommentteja ja referaatteja sekä farmasian alan väitöskirjojen tiivistelmiä. Dosis seuraa myös alan kansainvälisiä julkaisuja.

Dosis ilmestyy neljä kertaa vuodessa verkossa. Sitä kustantaa ja julkaisee Suomen Farmasialiitto.

Dosis on suunnattu kaikille farmasian tutkinnon suorittaneille: proviisoreille, apteekka­reille, sairaala-apteekkareille sekä farmaseuteille lääkehuollon eri osa-alueilla. Dosista lukevat myös muut farmasian tutkimuksesta kiinnostuneet. Dosista käytetään yliopistoissa farmasian opetuksessa.

Dosiksen arkisto

Dosiksen toimituskunta

Päätoimittaja
Professori Marja Airaksinen
Helsingin yliopisto
Farmasian tiedekunta
PL 56 00014 Helsingin yliopisto

Toimituskunnan jäsenet
Dosentti Markus Forsberg
Dosentti Nina Katajavuori
Farmasian tohtori Joni Palmgrén
Farmasian tohtori Inka Puumalainen
Dosentti Anneli Ritala-Nurmi
Farmasian tohtori Pekka Suhonen

Dosikselle voit lähettää sähköpostia osoitteella dosis[at]farmasialiitto.fi