Työttömyysturva

Turvaa työttömyyden varalle Farmasialiiton kautta

Farmasialiiton jäsenet voivat työsuhteessa ollessaan liittyä Farmasialiiton kautta myös työttömyyskassa Erkon jäseneksi. Erko on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, joka maksaa jäsenilleen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa ja vuorottelukorvausta. Erkoon kuuluu noin 90 000 palkansaajajäsentä. Useimmat heistä kuuluvat ammattijärjestönsä kautta korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akavaan. Lisätietoja Erkosta ja yhteystiedot löydät osoitteesta www.erko.fi

Voit liittyä työttömyyskassan jäseneksi silloin, kun sinulla on voimassa oleva työsopimus. Työn ei tarvitse olla farmasiaan liittyvää, vaan mikä tahansa työ käy. Valmistuneilla jäsenillä työttömyyskassan maksu kuuluu Farmasialiiton jäsenmaksuun (37 €/kk), opiskelijat maksavat työttömyyskassan jäsenmaksun (70 €/vuosi) Farmasialiiton opiskelijat FLOpin jäsenmaksun lisäksi. Kaksoisjärjestäytyneiden työttömyysturvan hoitaa heidän varsinainen ammattiliittonsa.

Liityttyäsi työttömyyskassan jäseneksi ansiosidonnaiseen työttömyyskorvaukseen oikeuttavat työssäoloviikot (työssäoloehto) alkavat kertyä. Työssäoloehtoon huomioidaan jokainen kalenteriviikko, jossa työaika yhdestä tai useammasta työstä on vähintään 18 tuntia ja palkka on työehtosopimuksen mukainen. Työssäoloehto täyttyy, kun työntekijä on ollut tarkastelujakson (28 kk) aikana 26 kalenteriviikkoa työssä. Tarkastelujaksoa pidentää muun muassa päätoiminen opiskelu.

Jos et ole työttömyyskassan jäsen, olet työssöoloehdon täyttyessä oikeutettu Kelan peruspäivärahaan.

Lisätietoja löydät Työttömyyskassojen etuusoppaasta. Mera infromation hittas man från Arbetslöshetskassornas förmånsbroschyr.

Liity nyt
jäseneksi!