Yrittäjille

Potkua Yrittäjyysverkostosta

Farmasialiiton proviisorineuvottelukunnan alaisuudessa toimiva Yrittäjyysverkosto tarjoaa kollegiaalista tukea ja apua yrittäjyyttä harkitseville. Yrittäjien ja yrittäjyyttä harkitsevien kysymyksiin vastaa lakimies Iivari Järvinen. Hänelle voit myös ilmoittaa kiinnostuksestasi Yrittäjyysverkoston toimintaan ja häneltä saat neuvoja aloittaessasi yritystoimintaa.

Farmasialiitto on mukana Akateemiset yrittäjät AKY ry:ssä, joka edistää korkeakoulutettujen yrittäjien toimintaedellytyksiä ja järjestää tapahtumia ja koulutuksia. Lisätietoa AKYstä osoitteesta www.akateemisetyrittajat.fi

Farmasialiitto on myös jäsenenä Entre - Akavan yrittäjät ja itsensätyöllistäjät ry:ssä. Entre toimii yhteistyöjärjestönä liittojen yrittäjäjäsenten ja itsensätyöllistäjien edunvalvonnalle. Se edustaa yrittäjiä ja itsensätyöllistäjiä sekä valvoo heidän oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etujaan. Järjestö nostaa esiin toimintaympäristöön liittyviä epäkohtia, esittää ehdotuksia yrittäjien ja itsensätyöllistäjien aseman parantamiseksi sekä luo ja levittää hyviä käytäntöjä reilun työelämän luomiseksi. Lisätietoa Entrestä löydät osoitteesta akavanentre.fi

Miksi sinun kannattaisi lähteä mukaan Farmasialiiton yrittäjyysverkostoon

  1. Kaipaat tietoa ja tukea, jotta rohkaistuisit aloittamaan yrittäjänä. Yrittäjänä koet aika ajoin yksinäisyyttä ja haluaisit jakaa asioita toisten yrittäjien kanssa.
  2. Yrittäjyys on varteenotettava uravaihtoehto, jossa parhaimmillaan pääset toteuttamaan unelmiasi, vaikuttamaan asioihin ja työskentelemään joustavalla aikataululla.
  3. Hyvin menestyvillä yrittäjillä on laajat yhteistyöverkostot. Avoimessa yhteistyössä voi parhaimmillaan syntyä win-win-tilanteita.
  4. Yrittäjyysverkostossa voi syntyä uusia ideoita, kun ihmisillä on hauskaa.
  5. Farmasian alan osaamisen tuotteistamisessa on monia mahdollisuuksia.
  6. Sote-uudistus avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia yrittäjyyteen ja vaikuttavien palvelujen kehittämiseen esim. moniammatillisena yhteistyönä.
Liity nyt
jäseneksi!