Tutkintoon kuuluva harjoittelu

Tutkintoon kuuluva harjoittelu

Harjoittelun aikana noudatetaan apteekeissa Suomen Farmasialiiton ja Apteekkien Työnantajaliiton solmimaa Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimusta sekä palkkauksen että muiden työehtojen osalta (Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen 1 § Soveltamisala). Sairaalassa tai terveyskeskuksessa suoritettavaan harjoitteluun solvelletaan Kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen ehtoja (KV-tes).

Apteekissa harjoittelun aikainen vähimmäispalkka määräytyy Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen mukaisesti. Lisäksi maksetaan työehtosopimuksen mukaiset lisät ilta- ja viikonlopputöistä. Kulloisenkin voimassa olevan palkan ja lisät voit tarkastaa täältä. Työaika on työehtopoimuksen mukainen. Harjoitteluaikaa ei lasketa mukaan palvelusvuosiin. Apteekkissa harjoittelusta tulee tehdä Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen 3 § mukaisesti kirjallinen työsopimus.

Sairaala-apteekissa suoritettavaan harjoitteluun tulevat työehdot Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Huomion arvoista on, että harjoittelu saattaa olla palkaton.

Harjoitteluaika kerryttää harjoittelijalle vuosilomaa. Työsuhteen alussa vuosilomaa ansaitaan 2 päivää kuukaudessa. Mikäli olet ollut jo aiemmin samassa työpaikassa siten, että työsuhteesi on katkeamatta kestänyt vähintään vuoden ennen lomanmääräytymisvuoden (1.4.–31.3.) päättymistä, lomaa kertyy 2,5 päivää kuukaudelta eli 15 arkipäivää kuudelta kuukaudelta. Yliopistojen kanssa on kuitenkin sovittu, että kertyneet lomat maksetaan rahakorvauksena työsuhteen päätyttyä. Tämä myös siitä syystä, että loma tulee ansaita ennen kuin sen voi pitää.

Työehtosopimuksissa on yleensä sovittu loma-ajan palkan perusteella maksettavasta lomarakasta, jonka määrä on puolet loma-ajan palkasta. Lomarahan saaminen edellyttää, että työntekijä palaa loman päätyttyä töihin ja työsuhteen jatkumista loman jälkeen. Kun harjoittelu yleensä päättyy lomakorvaukseen, ei lomarahaa makseta.

Harjoittelun merkittävistä keskeytyksistä (sairaus tms.) on syytä olla yhteydessä yliopiston harjoittelukoordinaattoriin. Pitkät poissaolot poissaolot saattavat pidentää harjoittelujaksoa.  Työnantaja voi järjestää ennaltaehkäisevien työterveyspalveluiden lisäksi työntekijöille sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja. Mikäli työnantaja järjestää sairaanhoitotasoisia työterveyspalveluita työntekijöilleen, ne on järjestettävä yhdenvertaisesti kaikille työntekijöille riippumatta palvelusuhteen muodosta.

Tutkintoon kuuluva harjoittelu kerryttää ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan edellytyksenä olevaa työssäoloehtoa, jos harjoittelusta tehdään Suomessa. Jos olet Farmasialiiton jäsen, työssäoloehdon kerryttämiseksi sinun kannattaa liittyä Farmasialiiton kautta Erityiskoulutettujen työttömyyskassan (Erko) jäseneksi kirjoittaessasi työsopimusta harjoittelusta. Sähköisen liittymislomakkeen löydät täältä.

Liity nyt
jäseneksi!