Omassa työssä kehittyminen

Omassa työssäsi on monia asioita, joissa voit hyödyntää liiton palveluita. Liitto järjestää runsaasti koulutusta, jonka avulla voit päivittää omaa osaamistasi. Koulutustarjontaamme voit tutustua verkkosivujemme kalenterissa. Mentoroinnissa kokenut ja osaava neuvonantaja (mentori) antaa ammatillista tukea ja vinkkejä kehittymishaluiselle mentoroitavalle. Uraportaalimme työkalujen kautta voit mm. tunnistaa omaa osaamistasi, saada vinkkejä omassa työssä kehittymiseen tai itsensä johtamiseen.

Puhelinvalmennuksessa jäsenille tarjotaan apua ja tukea omassa työssä kehittymiseen, oman osaamisen kehittämiseen, kehityskeskusteluun valmistautumiseen sekä työtehtävien vaihtamiseen ja työssä jaksamiseen. Palkkakeskusteluun saat apua Farmasialiiton työsuhdeneuvonnasta.

Työssä kehittymisen palvelut