Erityispätevyyden haku

Ohjeet erityispätevyyden hakemiseen 1. kerran

Ohjelman mukaisen erityspätevyyskoulutuksen suorittamisen jälkeen erityispätevyyttä haetaan erityispätevyystoimikunnalta. Erityispätevyyttä voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Todistus postitetaan hakijalle sen jälkeen, kun erityispätevyystoimikunta on kokoontunut ja myöntänyt pätevyyden. Erityispätevyys myönnetään määräajaksi. Pätevyys on voimassa viisi vuotta.

Erityispätevyyden hakemista varten tulee

  • täyttää alla oleva hakulomake (jokaiselle erityispätevyydelle on oma lomakkeensa)
  • liittää hakemukseen kopio kurssitodistuksesta
  • maksaa 35 euron (sis. alv 24 %) todistusmaksu erityispätevyyden myöntämisestä. Maksu maksetaan Apteekkien koulutus- ja tiedotussäätiön tilille FI71 8000 0710 2253 38 

Ohjeet erityispätevyyden uusimiseen

Erityispätevyys on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen erityispätevyyttä tulee hakea uudestaan.

Erityispätevyyden uudelleen myöntämiseksi on osoitettava, että palvelun tarjoamiseen tarvittavaa osaamista on ylläpidetty.

Erityispätevyyttä voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Hakemus tulee toimittaa Suomen Farmasialiittoon joko 28.2.2018 tai 30.9.2018 mennessä. Todistus postitetaan hakijalle sen jälkeen, kun erityispätevyystoimikunta on kokoontunut ja myöntänyt pätevyyden.

Erityispätevyyden uusimista varten tulee

  • täyttää alla oleva hakemus erityispätevyyden uusimiseksi
  • täyttää alla oleva erityispätevyysportfolio
  • liittää portfolion liitteeksi koulutuskortti tai CV soveltuvin osin.
  • maksaa 35 euron (sis. alv 24 %) todistusmaksu erityispätevyyden uusimisesta. Maksu maksetaan Apteekkien koulutus- ja tiedotussäätiön tilille FI71 8000 0710 2253 38

Hakemukset liitteineen lähetetään osoitteeseen

Sanna Passi/erityispätevyysjärjestelmä
Suomen Farmasialiitto
Mäkelänkatu 2 A, 3. krs
00500 Helsinki

Erityispätevyyden uusimisen kriteerit

Vuoden 2014 alusta lähtien voimassa oleviin Lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyyden uusimiskriteereihin voit tutustua tästä.

Vuoden 2016 alusta lähtien voimassa oleviin Astman hoidon erityispätevyydenkriteereihin voit tutustua tästä.

Vuonna 2017 Osastofarmasian erityispätevyyden uusimiseksi riittää, että olet täyttänyt kaikki portfolion kohdat.

Vuoden 2018 alusta lähtien voimassa oleviin Osastofarmasian  erityispätevyydenkriteereihin voit tutustua tästä.

Erityispätevyyden lykkäämisperusteet

Jos hakija ei täytä erityispätevyyden uusimiseen määriteltyjä kriteereitä, pätevyys raukeaa. Pätevyyttä voi hakea uudelleen, kun kriteerit täyttyvät.

Liity nyt
jäseneksi!