Lääkehoidon arvioinnin (LHA) osaamisen tunnustaminen

Lääkehoidon arvioinnin (LHA) osaamisen tunnustaminen

Lääkehoidon arvioinnin (LHA) portfolion avulla farmasian ammattilaiset voivat osoittaa lääkehoidon arvioinnin asiantuntemuksensa. Portfolio pohjautuu Apteekkien ammatillisen toiminnan edistämisen ryhmän (AATE) määrittelemiin osaamistavoitteisiin. Dosiksessa on julkaistu osaamistavoitteet

AATE-ryhmässä on edustajat seuraavista organisaatioista: Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Åbo Akademi, Suomen Apteekkariliitto, Suomen Farmasialiitto, Suomen Proviisoriyhdistys, Farmasian oppimiskeskus, Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate, Itä-Suomen yliopisto ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Portfoliotyökalu on pilotoitu keväällä 2019. Tällä hetkellä työstämme portfolion sähköistä versiota. Esittelemme työkalun Farmasian Päivillä 29.11.2019.

Miten Lääkehoidon arvioinnin (LHA) tunnustaminen tapahtuu portfoliotyökalun avulla

Lääkehoidon arvioinnin osaamisen tunnustamista portfolion avulla voi hakea farmaseutti tai proviisori. Portfolio täytetään ja tallennetaan sähköiseen järjestelmään. Portfoliot arvioi nimetty arviointiryhmä tietyin määräajoin. Portfoliot käsitellään mahdollisimman pian, kuitenkin niin, että arviointiryhmällä tulee olla vähintään yksi kuukausi aikaa tutustua portfolioon. Arviointiryhmän jäsenillä on Lääkehoidon kokonaisarvioinnin (LHKA) erityispätevyys. Arviointiryhmä tekee päätöksen todistuksen myöntämisestä kriteereiden perusteella kokonaisarviona hakemuksesta. Jos hakijan portfolio ei täytä osaamistavoitteita, hakija voi kerran täydentää hakemustaan maksutta. Portfolion avulla tunnustetaan Lääkehoidon arvioinnin osaaminen, josta henkilö saa todistuksen. LHA-osaaminen tunnustetaan kerran, eikä sitä tarvitse uusia.

Portfoliohakemuksen hinta tarkentuu myöhemmin.

Lääkehoidon arvioinnin määritelmä

Lääkehoidon tarkoituksenmukaisuus arvioidaan sekä tunnistetaan ja ratkaistaan hoidollisesti merkittäviä lääkehoitoon liittyviä ongelmia tarvittaessa yhteistyössä hoitavan lääkärin ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa. Lääkehoidon arvioinnin perusteella päivitetään potilaan lääkityslista sekä kirjataan keskeiset huomioit lääkityksestä yhteistyössä lääkärin ja muun hoitohenkilökunnan kanssa yhdessä sovitulla tavalla.  Muutoksista ja havainnoista keskustellaan potilaan tai muun potilaan hoidosta vastaavan kanssa sekä sovitaan yhdessä muutosten toteutuksesta ja seurannasta.

Lisätietoja: koulutuspolitiikan ja urapalveluiden asiantuntija Sanna Passi, sanna.passi@farmasialiitto.fi, 050 466 7575.

Liity nyt
jäseneksi!