Lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot

 

Kannanotto farmaseutin koulutusohjelmasta Itä-Suomen yliopiston Farmasian laitokselle

Suomen Farmasialiiton lausunto liittyen luonnokseen lääkealan perustutkinnon perusteista (OPH-2133-2017)

Suomen Farmasialiitto katsoo, että lääkealanperustutkinnon perusteissa keskeistä on koulutuksen laatu ja tulevaisuuden tarpeita vastaava osaaminen.

Suomen Farmasialiiton lausunto liittyen luonnokseen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden ammatillisten tutkintojen osista (OPH-1458-2017)

Suomen Farmasialiitto katsoo, että lähihoitajaksi valmistuvalla tulisi osaamisalasta riippumatta olla sama lääkehoidon perusteiden osaamistaso.

Suomen Farmasialiiton lausunto Åbo Akademin koulutusvastuuesityksestä: Farmaci med provisorsbehörighet

Åbo Akademi on esittänyt, että Åbo Akademilla olisi proviisorin tutkintoa koskeva koulutusvastuu. Esityksen mukaan Åbo Akademi ottaisi vuosittain 20 uutta proviisoriopiskelijaa.

Lausunto STM:lle lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi

Farmasialiitto hyväksyy asetusluonnoksessa esitetyt linjaukset pääosin, mutta tuo esiin huolet, jotka liittyvät apteekkien sujuvaan toimintaan sekä potilaiden lääkitysturvallisuuteen.

Vaikuttaminen

Farmasialiiton yhteiskunnallinen vaikuttaminen on tuloksellista, sillä meidät tunnustetaan proviisorien ja farmaseuttien edustajana ja asiantuntemustamme arvostetaan yhteistyötahojen keskuudessa. Vaikutamme aktiivisesti suomalaisen lääkepolitiikan muodostumiseen. Annamme lausuntoja ja teemme aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi ja olemme jatkuvasti yhteydessä alan päättäjiin ja vaikuttajiin.

Liity nyt
jäseneksi!