Kannanotto Fimean valmistelemaan itsehoitolääkeohjelmaan

Kannanotto Fimean valmistelemaan itsehoitolääkeohjelmaan

ma 31. maaliskuuta 2014 15.21.00

Terveydenhuollon ammattilaisilta saadun neuvonnan ja lääkeinformaation tukemana itsehoitolääkitys on edullinen ja turvallinen tapa hoitaa lieviä oireita – oikein käytetyillä, ammattiapteekista hankituilla itsehoitolääkkeillä saadaan lievät oireet hoidettua rasittamatta lääkäripalveluita. Itsehoitolääkevalikoiman laajuutta tarkasteltaessa on kuitenkin kiinnitettävä huomiota ensisijaisesti itsehoitolääkkeen hyöty-haittasuhteen arvioimiseen.

Lue lisää

Vaikuttaminen

Farmasialiiton yhteiskunnallinen vaikuttaminen on tuloksellista, sillä meidät tunnustetaan proviisorien ja farmaseuttien edustajana ja asiantuntemustamme arvostetaan yhteistyötahojen keskuudessa. Vaikutamme aktiivisesti suomalaisen lääkepolitiikan muodostumiseen. Annamme lausuntoja ja teemme aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi ja olemme jatkuvasti yhteydessä alan päättäjiin ja vaikuttajiin.

Lausuntoprosessi

Hallitus linjaa Farmasialiiton kannan yleisellä tasolla. Linjaukset käydään läpi hallituksessa aika ajoin mahdollisia tarkennuksia varten. Aiemmin linjaamattomat asiat kysytään tarvittaessa hallitukselta pikaviestillä. Neuvottelukuntien kannanotot kysytään ja saadut vastaukset huomioidaan vastauksia annettaessa. Saadusta palautteesta laaditaan konsensus.

STM:n lausuntopalvelumuutoksen vuoksi kokonaisia lausuntoja ei enää kirjoiteta, vaan lausunnoissa vastataan valmiiseen kysymys-vastaus-lomakkeeseen. Sen vuoksi vastausten julkaiseminen ei ole perusteltua, koska kaikki vastaukset ovat luettavissa lausuntopalvelusta. Lausuntojen vastausaikataulu on myös muuttunut ja on pahimmillaan ollut vain 2 viikkoa.

Farmasialiiton viralliset lausunnot laaditaan toimistolla.
 

Liity nyt
jäseneksi!