Kommentit liittyen Fimean kansalliseen itsehoitolääkeohjelmaan

Kommentit liittyen Fimean kansalliseen itsehoitolääkeohjelmaan

to 4. syyskuuta 2014 16.43.00

Suomen Farmasialiitto katsoo, että itsehoitolääkeohjelma on tarpeellinen, mutta Fimean sidosryhmille kommentoitavaksi lähettämä kansallinen itsehoitolääkeohjelmaluonnos on kuvaus nykytilanteesta ja siitä miten siihen on tultu. Ohjelmaluonnoksesta puuttuu nykymuodossaan tavoitteellinen lyhyen ja pitkän tähtäimen visio toimenpiteineen ohjatusta itsehoidosta ja tuetusta itselääkinnästä.

Farmasialiitto esittää, että ohjelman alussa esitetään strategiset linjaukset sekä selkeät tavoitteet itsehoidon ja itselääkinnän kehittämiselle ja ohjaukselle sekä konkreettisia toimenpiteitä, joilla asetettuihin tavoitteisiin päästään. Alan toimijat (esim. apteekit ja tulevat sote-alueet) tarvitsevat konkreettisemman ohjelman tukemaan toimintaansaja yhteistyönsä kehittämistä palvelurakenneuudistuksessa.

Lue lisää

Vaikuttaminen

Farmasialiiton yhteiskunnallinen vaikuttaminen on tuloksellista, sillä meidät tunnustetaan proviisorien ja farmaseuttien edustajana ja asiantuntemustamme arvostetaan yhteistyötahojen keskuudessa. Vaikutamme aktiivisesti suomalaisen lääkepolitiikan muodostumiseen. Annamme lausuntoja ja teemme aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi ja olemme jatkuvasti yhteydessä alan päättäjiin ja vaikuttajiin.

Lausuntoprosessi

Hallitus linjaa Farmasialiiton kannan yleisellä tasolla. Linjaukset käydään läpi hallituksessa aika ajoin mahdollisia tarkennuksia varten. Aiemmin linjaamattomat asiat kysytään tarvittaessa hallitukselta pikaviestillä. Neuvottelukuntien kannanotot kysytään ja saadut vastaukset huomioidaan vastauksia annettaessa. Saadusta palautteesta laaditaan konsensus.

STM:n lausuntopalvelumuutoksen vuoksi kokonaisia lausuntoja ei enää kirjoiteta, vaan lausunnoissa vastataan valmiiseen kysymys-vastaus-lomakkeeseen. Sen vuoksi vastausten julkaiseminen ei ole perusteltua, koska kaikki vastaukset ovat luettavissa lausuntopalvelusta. Lausuntojen vastausaikataulu on myös muuttunut ja on pahimmillaan ollut vain 2 viikkoa.

Farmasialiiton viralliset lausunnot laaditaan toimistolla.
 

Liity nyt
jäseneksi!