Lausunto Fimealle liittyen raporttiin Ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Lausunto Fimealle liittyen raporttiin Ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

pe 5. helmikuuta 2016 10.53.00

(Fimea, Diaarinumero 000064/12.01.00/2016)

Suomen Farmasialiitto esittää raporttiluonnosta ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistämiseksi täydennettävän.

Suomen Farmasialiiton näkemyksen mukaan Fimean laatima raportti ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistämiseksi on tarpeellinen. Farmasialiitto kuitenkin katsoo, että raportti keskittyy liikaa nykytilan kuvaukseen ja moniammatillisen verkoston toimintaan. Farmasialiiton näkemyksen mukaan raportin tulisi ensisijaisesti ohjata toimijoita ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseen. Lisäksi Farmasialiiton mielestä raportin kohderyhmä tulisi selkiyttää, sillä suurimmalta osin raportti on hyvin yleisellä tasolla liikkuva ja konkreettiset suositukset jäävät sivurooliin.

Lue lisää

Vaikuttaminen

Farmasialiiton yhteiskunnallinen vaikuttaminen on tuloksellista, sillä meidät tunnustetaan proviisorien ja farmaseuttien edustajana ja asiantuntemustamme arvostetaan yhteistyötahojen keskuudessa. Vaikutamme aktiivisesti suomalaisen lääkepolitiikan muodostumiseen. Annamme lausuntoja ja teemme aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi ja olemme jatkuvasti yhteydessä alan päättäjiin ja vaikuttajiin.

Lausuntoprosessi

Hallitus linjaa Farmasialiiton kannan yleisellä tasolla. Linjaukset käydään läpi hallituksessa aika ajoin mahdollisia tarkennuksia varten. Aiemmin linjaamattomat asiat kysytään tarvittaessa hallitukselta pikaviestillä. Neuvottelukuntien kannanotot kysytään ja saadut vastaukset huomioidaan vastauksia annettaessa. Saadusta palautteesta laaditaan konsensus.

STM:n lausuntopalvelumuutoksen vuoksi kokonaisia lausuntoja ei enää kirjoiteta, vaan lausunnoissa vastataan valmiiseen kysymys-vastaus-lomakkeeseen. Sen vuoksi vastausten julkaiseminen ei ole perusteltua, koska kaikki vastaukset ovat luettavissa lausuntopalvelusta. Lausuntojen vastausaikataulu on myös muuttunut ja on pahimmillaan ollut vain 2 viikkoa.

Farmasialiiton viralliset lausunnot laaditaan toimistolla.
 

Liity nyt
jäseneksi!