Lausunto liittyen alakiehdotukseen apteekkimaksun muuttamisesta apteekkiveroksi

Lausunto liittyen alakiehdotukseen apteekkimaksun muuttamisesta apteekkiveroksi

to 17. syyskuuta 2015 10.23.00

(Hallituksen esitys eduskunnalle verotusmenettelyn ja veronkannon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi) – VM008:00/2105

Farmasialiitto pitää esitettyä muutosta apteekkien toiminnan ja verotuksen yhtenäisyyden kannalta hyvänä.

Kulttuurihistoriallisiin syihin perustuneen huojennuksen poistuminen ja sen tilalle tulevat veronkantolakiin perustuvat yhtäläiset huojennusperusteet vastaavat paremmin nykyaikaisen apteekkitoiminnan tarpeita. Ehdotettu muutos kohtelee kaikkia apteekkeja tasapuolisesti ja ottaa huomioon kunkin apteekin/apteekkarin taloudellisen tilanteen yksilöllisesti.

Lue lisää

Vaikuttaminen

Farmasialiiton yhteiskunnallinen vaikuttaminen on tuloksellista, sillä meidät tunnustetaan proviisorien ja farmaseuttien edustajana ja asiantuntemustamme arvostetaan yhteistyötahojen keskuudessa. Vaikutamme aktiivisesti suomalaisen lääkepolitiikan muodostumiseen. Annamme lausuntoja ja teemme aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi ja olemme jatkuvasti yhteydessä alan päättäjiin ja vaikuttajiin.

Lausuntoprosessi

Hallitus linjaa Farmasialiiton kannan yleisellä tasolla. Linjaukset käydään läpi hallituksessa aika ajoin mahdollisia tarkennuksia varten. Aiemmin linjaamattomat asiat kysytään tarvittaessa hallitukselta pikaviestillä. Neuvottelukuntien kannanotot kysytään ja saadut vastaukset huomioidaan vastauksia annettaessa. Saadusta palautteesta laaditaan konsensus.

STM:n lausuntopalvelumuutoksen vuoksi kokonaisia lausuntoja ei enää kirjoiteta, vaan lausunnoissa vastataan valmiiseen kysymys-vastaus-lomakkeeseen. Sen vuoksi vastausten julkaiseminen ei ole perusteltua, koska kaikki vastaukset ovat luettavissa lausuntopalvelusta. Lausuntojen vastausaikataulu on myös muuttunut ja on pahimmillaan ollut vain 2 viikkoa.

Farmasialiiton viralliset lausunnot laaditaan toimistolla.
 

Liity nyt
jäseneksi!