Lausunto liittyen sairausvakuutuslain muuttamiseen

Lausunto liittyen sairausvakuutuslain muuttamiseen

ti 18. maaliskuuta 2014 10.01.00

Lääkekorvausjärjestelmän uudistamiselle asetettiin Kataisen hallituksen ohjelmassa tiukat yhteiskunnan kustannuksia rajoittavat ehdot. Järjestelmää tuli uudistaa siten, että korvauksista hyötyvät erityisesti paljon lääkkeitä käyttävät henkilöt ja turvataan pienituloisille tarpeellinen lääkehoidon saaminen. Uudistamisen ehdot huomioon ottaen Farmasialiitto pitää hallituksen esityksen 5. luvun Lääkekorvaukset esityksiä koskien alku- ja vuosiomavastuuta (7 a ja 8 §) kannatettavana.

Lue lisää

 

Vaikuttaminen

Farmasialiiton yhteiskunnallinen vaikuttaminen on tuloksellista, sillä meidät tunnustetaan proviisorien ja farmaseuttien edustajana ja asiantuntemustamme arvostetaan yhteistyötahojen keskuudessa. Vaikutamme aktiivisesti suomalaisen lääkepolitiikan muodostumiseen. Annamme lausuntoja ja teemme aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi ja olemme jatkuvasti yhteydessä alan päättäjiin ja vaikuttajiin.

Lausuntoprosessi

Hallitus linjaa Farmasialiiton kannan yleisellä tasolla. Linjaukset käydään läpi hallituksessa aika ajoin mahdollisia tarkennuksia varten. Aiemmin linjaamattomat asiat kysytään tarvittaessa hallitukselta pikaviestillä. Neuvottelukuntien kannanotot kysytään ja saadut vastaukset huomioidaan vastauksia annettaessa. Saadusta palautteesta laaditaan konsensus.

STM:n lausuntopalvelumuutoksen vuoksi kokonaisia lausuntoja ei enää kirjoiteta, vaan lausunnoissa vastataan valmiiseen kysymys-vastaus-lomakkeeseen. Sen vuoksi vastausten julkaiseminen ei ole perusteltua, koska kaikki vastaukset ovat luettavissa lausuntopalvelusta. Lausuntojen vastausaikataulu on myös muuttunut ja on pahimmillaan ollut vain 2 viikkoa.

Farmasialiiton viralliset lausunnot laaditaan toimistolla.
 

Liity nyt
jäseneksi!