Lausunto liittyen sairausvakuutuslain muuttamiseen

Lausunto liittyen sairausvakuutuslain muuttamiseen

ma 12. lokakuuta 2015 10.42.00

Suomen Farmasialiitto pitää esitettyjä muutoksia huolestuttavina, mikäli ne tuovat mukanaan negatiivisia henkilöstövaikutuksia farmasian alalla. Vakuutetulle lisättävä alkuomavastuu, erityiskorvaukseen liittyvän omavastuun korottaminen ja lisäkorvaukseen liittyvän lääkekohtaisen omavastuun korottaminen heijastuvat apteekkien taloudelliseen tilanteeseen, jos vakuutettu jättää hankkimatta lääkkeensä korottuneiden omavastuiden seurauksena.

Lue lisää

Vaikuttaminen

Farmasialiiton yhteiskunnallinen vaikuttaminen on tuloksellista, sillä meidät tunnustetaan proviisorien ja farmaseuttien edustajana ja asiantuntemustamme arvostetaan yhteistyötahojen keskuudessa. Vaikutamme aktiivisesti suomalaisen lääkepolitiikan muodostumiseen. Annamme lausuntoja ja teemme aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi ja olemme jatkuvasti yhteydessä alan päättäjiin ja vaikuttajiin.

Lausuntoprosessi

Hallitus linjaa Farmasialiiton kannan yleisellä tasolla. Linjaukset käydään läpi hallituksessa aika ajoin mahdollisia tarkennuksia varten. Aiemmin linjaamattomat asiat kysytään tarvittaessa hallitukselta pikaviestillä. Neuvottelukuntien kannanotot kysytään ja saadut vastaukset huomioidaan vastauksia annettaessa. Saadusta palautteesta laaditaan konsensus.

STM:n lausuntopalvelumuutoksen vuoksi kokonaisia lausuntoja ei enää kirjoiteta, vaan lausunnoissa vastataan valmiiseen kysymys-vastaus-lomakkeeseen. Sen vuoksi vastausten julkaiseminen ei ole perusteltua, koska kaikki vastaukset ovat luettavissa lausuntopalvelusta. Lausuntojen vastausaikataulu on myös muuttunut ja on pahimmillaan ollut vain 2 viikkoa.

Farmasialiiton viralliset lausunnot laaditaan toimistolla.
 

Liity nyt
jäseneksi!