Lausunto liittyen suositukseen koneellisen annosjakelun toimintamalliksi

Lausunto liittyen suositukseen koneellisen annosjakelun toimintamalliksi

ke 9. syyskuuta 2015 10.13.00

Suomen Farmasialiitto esittää suositusluonnosta koneellisen annosjakelun toimintamalliksi täydennettävän.

Suositusluonnos koneellisen annosjakelun toimintamalliksi pohjautuu oletukselle, että suurin osa koneellisen annosjakelupalvelun asiakkaista/potilaista ovat jonkin hoitoyksikön asiakkaita/potilaita ja että heidän lääkehoidostansa voisi vastata esim. hoitoyksikön moniammatillinen tiimi mahdollisesti täydennettynä avoapteekkien yhteistyöllä. Suomen Farmasialiitto esittää, että suositusluonnosta täydennetään toimintamallilla, jossa lääkkeiden käyttäjä ei ole kotihoidon tai palvelutalon asiakas ja/tai haluaa itse valita esim. yksityisvastaanottoa pitävät lääkärit joiden luona asioi. Lisäksi kuluttaja saattaa olla halukas ostamaan ja maksamaan itse koneellisen annosjakelupalvelun itsellensä tai omaiselleen ilman terveydenhuollon ammattihenkilön tekemää tarvearviointia tai suositusta.

Lue lisää

Vaikuttaminen

Farmasialiiton yhteiskunnallinen vaikuttaminen on tuloksellista, sillä meidät tunnustetaan proviisorien ja farmaseuttien edustajana ja asiantuntemustamme arvostetaan yhteistyötahojen keskuudessa. Vaikutamme aktiivisesti suomalaisen lääkepolitiikan muodostumiseen. Annamme lausuntoja ja teemme aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi ja olemme jatkuvasti yhteydessä alan päättäjiin ja vaikuttajiin.

Lausuntoprosessi

Hallitus linjaa Farmasialiiton kannan yleisellä tasolla. Linjaukset käydään läpi hallituksessa aika ajoin mahdollisia tarkennuksia varten. Aiemmin linjaamattomat asiat kysytään tarvittaessa hallitukselta pikaviestillä. Neuvottelukuntien kannanotot kysytään ja saadut vastaukset huomioidaan vastauksia annettaessa. Saadusta palautteesta laaditaan konsensus.

STM:n lausuntopalvelumuutoksen vuoksi kokonaisia lausuntoja ei enää kirjoiteta, vaan lausunnoissa vastataan valmiiseen kysymys-vastaus-lomakkeeseen. Sen vuoksi vastausten julkaiseminen ei ole perusteltua, koska kaikki vastaukset ovat luettavissa lausuntopalvelusta. Lausuntojen vastausaikataulu on myös muuttunut ja on pahimmillaan ollut vain 2 viikkoa.

Farmasialiiton viralliset lausunnot laaditaan toimistolla.
 

Liity nyt
jäseneksi!