Pohjoismaiden farmasialiittojen yhteinen julistus: Farmaseutit ja proviisorit taistelemaan antibioottiresistenssiä vastaan

Pohjoismaiden farmasialiittojen yhteinen julistus: Farmaseutit ja proviisorit taistelemaan antibioottiresistenssiä vastaan

ti 16. elokuuta 2016 13.26.00

Antibioottiresistenssi on maailmanlaajuinen haaste, joka edellyttää vahvempaa kansainvälistä yhteistyötä. Pohjoismailla on ainutlaatuinen mahdollisuus osoittaa, mitä voidaan saavuttaa, kun yhteistyötä tehdään yli kansallisten rajojen.

Kannustimia uusien antibioottien kehittämiseen on lisättävä, samalla kun antibioottien käyttöä on rajoitettava tilanteisiin, jolloin ne ovat todella tarpeen. Myös uudet ja tehokkaammat antibiootit menettävät pian tehonsa, jos niitä ei käytetä asianmukaisesti. Farmasistien ammatillinen osaaminen kattaa antibioottien käytön koko ketjun tutkimuksesta tuotantoon, jakeluun ja käyttöön.

Farmaseuttien ja proviisorien asiantuntemusta tulisi hyödyntää entistä enemmän antibioottiresistenssin torjunnassa.

Lue koko kannanotto tästä.

Vaikuttaminen

Farmasialiiton yhteiskunnallinen vaikuttaminen on tuloksellista, sillä meidät tunnustetaan proviisorien ja farmaseuttien edustajana ja asiantuntemustamme arvostetaan yhteistyötahojen keskuudessa. Vaikutamme aktiivisesti suomalaisen lääkepolitiikan muodostumiseen. Annamme lausuntoja ja teemme aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi ja olemme jatkuvasti yhteydessä alan päättäjiin ja vaikuttajiin.

Lausuntoprosessi

Hallitus linjaa Farmasialiiton kannan yleisellä tasolla. Linjaukset käydään läpi hallituksessa aika ajoin mahdollisia tarkennuksia varten. Aiemmin linjaamattomat asiat kysytään tarvittaessa hallitukselta pikaviestillä. Neuvottelukuntien kannanotot kysytään ja saadut vastaukset huomioidaan vastauksia annettaessa. Saadusta palautteesta laaditaan konsensus.

STM:n lausuntopalvelumuutoksen vuoksi kokonaisia lausuntoja ei enää kirjoiteta, vaan lausunnoissa vastataan valmiiseen kysymys-vastaus-lomakkeeseen. Sen vuoksi vastausten julkaiseminen ei ole perusteltua, koska kaikki vastaukset ovat luettavissa lausuntopalvelusta. Lausuntojen vastausaikataulu on myös muuttunut ja on pahimmillaan ollut vain 2 viikkoa.

Farmasialiiton viralliset lausunnot laaditaan toimistolla.
 

Liity nyt
jäseneksi!